economie

Meeste pensioenfondsen nog in dekkingstekort

Door ANP - 31 januari 2017

AMSTERDAM (ANP) – De financiële positie van de meeste pensioenfondsen in Nederland is nog onder de maat. Het mag dan recent weer iets beter gaan met veel fondsen, maar volgens De Nederlandsche Bank (DNB) kampt meer dan de helft (61 procent) nog wel met een zogeheten beleidsdekkingsgraad die niet voldoet aan het wettelijk vereiste minimum.

De graadmeter geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voor de meeste fondsen moet deze ten minste 104,2 procent of iets meer bedragen. De gemiddelde score kwam eind december echter uit op 97,5 procent.

De fondsen die ‘onder water staan’ moeten van DNB in een herstelplan aangeven welke maatregelen zij treffen om hun financiële positie te verbeteren. Dit kan ,,in het uiterste geval” ook betekenen dat er gekort moet worden op de pensioenen. Echter, DNB raamde vorige week dat dit voor de meeste fondsen dit jaar nog niet nodig is. Hooguit vijf fondsen zullen een beperkte verlaging van de uitkeringen moeten doorvoeren. Dit treft maximaal 4000 gepensioneerden.