economie

Overslag Rotterdamse haven licht gedaald

Door ANP - 09 februari 2017

ROTTERDAM (ANP) – De goederenoverslag van de haven in Rotterdam is afgelopen jaar iets achtergebleven bij die van het recordjaar 2015. De haven zegt te kampen met grote uitdagingen, zoals digitalisering, de energietransitie en concurrentie van andere havens, zoals die van Antwerpen.

De daling kwam vooral op het conto van zogenoemde droge massagoederen als kolen en ertsen. De overslag van ruwe olie en andere natte massagoederen bleef ongeveer gelijk op het hoge niveau van een jaar geleden. De totale goederenoverslag daalde met 1,1 procent tot 461,2 miljoen ton.

De lagere vraag naar ijzererts kwam onder meer doordat de wereldmarkt werd overspoeld met goedkoop Chinees staal. De kolenoverslag staat onder druk door de sluiting van kolencentrales in Nederland vanwege de overgang naar schonere energiebronnen. De containeroverslag, gemeten in zeecontainers van 20 voet (teu), steeg afgelopen jaar met 1,2 procent. Daarbij werd onder meer geprofiteerd van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte, die in de tweede helft van jaar op stoom kwamen.

De omzet van het Havenbedrijf bleef stabiel op 675,4 miljoen euro. De winst steeg onder meer door kostenbesparingen met 5 procent tot 222,2 miljoen euro.

Voor 2017 verwacht het Havenbedrijf dat het overslagvolume op een vergelijkbaar niveau zal blijven als het afgelopen jaar. De containeroverslag zet naar verwachting de opwaartse trend door, maar of de andere sectoren het resultaat van 2016 zullen evenaren is ,,ongewis”.