economie

Rabo: geen krediet voor gasboringen Waddenzee

Door ANP - 03 februari 2017

UTRECHT (ANP) – Rabobank leent geen geld aan bedrijven die dat willen gebruiken om naar gas te boren onder de bodem van de Waddenzee. De bank geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Waddenvereniging aan investeerders om geen financiering te verstrekken voor gaswinning in het gebied.

In een vrijdag uitgegeven verklaring wijst Rabobank erop dat de Waddenzee sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Toch hebben vorig jaar vier bedrijven bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd om er gas te gaan winnen, zowel vanaf de wal als vanuit de Noordzee.

,,Deze boringen kunnen bodemdaling veroorzaken, waar ook al sprake is van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering”, schrijft Rabobank. Dat kan het beschermde natuurgebied ernstig aantasten. Daarom sluit de bank dergelijke projecten uit voorzorg uit van financiering.

Reactie directeur

,,Wij zijn blij met dit duidelijke besluit van de Rabobank”, aldus directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging. ,,We hopen dat andere banken en pensioenfondsen dit goede voorbeeld durven te volgen.”

Rabobank heeft onlangs zijn klimaatbeleid aangescherpt. Kolencentrales worden niet langer gefinancierd, net zomin als de productie en het transport van steenkool. Verder krijgt de financiering van energiebronnen met een lage CO2-uitstoot voortaan voorrang boven die van fossiele brandstoffen.