economie

Energiecentrales verbruikten minder steenkool

Door ANP - 08 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – Energiecentrales in Nederland verbruikten afgelopen jaar minder steenkool voor de opwekking van stroom ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst sinds 2011 gebroken met de trend van een stijgend steenkoolverbruik.

Ten opzichte van 2015 daalde het steenkoolverbruik vorig jaar met 10 procent. Dit kwam vooral doordat drie wat oudere minder rendabele steenkoolcentrales eind 2015 werden stilgezet. Deze sluitingen zijn onderdeel van het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten. In juli dit jaar worden de laatste kolencentrales uit de jaren tachtig buiten werking gesteld.

Niettemin was het steenkoolverbruik afgelopen jaar nog altijd fors hoger dan in de jaren voor 2014. Vanaf dat jaar werden in korte tijd drie zogeheten hoogrenderende kolencentrales in gebruik genomen, wat zorgde voor een fikse stijging van het steenkolenverbruik.

Tegenover de terugloop van het kolengebruik nam het gebruik van aardgas door energiecentrales afgelopen jaar met bijna 30 procent toe. Ook hier is sprake van een trendbreuk, aangezien de energieopwekking door middel van aardgas de afgelopen jaren daalde. Naast het stilzetten van kolencentrales speelde ook mee dat aardgas afgelopen jaar met 30 tot 40 procent goedkoper werd.

De elektriciteitsproductie van Nederland kwam vorig jaar met 76,7 miljard kWh uit op het hoogste niveau ooit. De stijging valt samen met de gedaalde import van stroom.