economie

Na jaren weer stijging omzet kledingwinkels

Door ANP - 02 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – Kledingwinkels hebben in 2016 voor het eerst in jaren weer omzetgroei laten zien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het vooral in het vierde kwartaal weer wat beter met dit deel van de detailhandel.

Webwinkels buiten beschouwing gelaten, nam de omzet van kledingzaken in Nederland met bijna 4 procent toe. Dit is de eerste stijging sinds 2007. In de periode oktober, november en december was zelfs sprake van een omzetplus op jaarbasis van ruim 10 procent. De verkopen gingen in heel 2016 met 3 procent vooruit, maar liggen nog altijd een tiende onder het niveau van 2008 en bijna 11 procent onder de top van 2007.

Schoenenzaken slaagden er daarentegen nog niet in om een einde te maken aan de omzetdaling die bij hen in 2011 inzette. De opbrengsten zakten vorig jaar opnieuw met bijna 10 procent, waardoor het totale verkoopverlies sinds het begin van de crisis nu ruim een kwart bedraagt.

Bij bouwmarkten en woonwinkels was het herstel al eerder ingezet. Zij zagen hun omzet vorig jaar met respectievelijk bijna 6 en ruim 3 procent stijgen. Hun verkopen liggen wel nog altijd ruim een vijfde onder het niveau van 2008. Winkels in consumentenelektronica boekten in 2016 verder ruim 4 procent omzetverlies. Vergeleken met 2008 is de omzet van deze branche met dik 26 procent afgenomen.

Webshops waren, zoals te verwachten was, goed voor de grootste omzetgroei. Vergeleken met 2015 ging het om een plus van bijna 19 procent. Ten opzichte van 2010 lag de omzet in 2016 zelfs 85 procent hoger.

Het CBS meldde donderdag ook omzetcijfers voor de foodsector, waar supermarkten en slijters onder vallen. De supers, die hier verreweg de grootste deelbranche zijn, zagen hun opbrengsten met 2 procent aandikken. De dagelijkse boodschappen werden dik 1 procent duurder en de verkopen namen met bijna 1 procent toe.

Bij de slijters ging opnieuw een omzetverlies in de boeken, ditmaal van bijna 2 procent. Drankwinkels hebben sinds 2008 hun verkopen al met bijna een kwart zien afnemen. Tegelijkertijd stegen de prijzen in de slijterij door onder meer accijnsverhogingen met een kleine 13 procent.