economie

Risico’s ECB-beleid raken schatkist opnieuw

Door ANP - 30 maart 2017

AMSTERDAM (ANP) – De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar opnieuw een half miljard euro opzijgelegd in verband met de risico’s die op termijn kunnen ontstaan door het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat raakt ook de Nederlandse schatkist, omdat er over 2016 minder winst overbleef om uit te keren, zo blijkt uit het jaarverslag.

De hoeveelheid schuldpapier op de balans van DNB is afgelopen jaar met 70 procent gegroeid, naar 97 miljard euro. Dat komt doordat de ECB sinds maart 2015 op grote schaal obligaties opkoopt in een poging de lage groei en inflatie in de eurozone een impuls te geven. DNB is belast met de uitvoering van dat beleid in Nederland. Het gaat veelal om schuldpapier met een laag rendement. Daardoor bestaat de kans dat DNB het met verlies moet verkopen als de rente weer gaat stijgen.

Om de toegenomen financiële risico’s op te vangen werd, net als in 2015, een voorziening van 500 miljoen euro getroffen voor krediet- en renterisico’s. Vorig jaar werd al aangegeven dat de pot in vijf jaar verder zou worden aangevuld, tot een bedrag van zo’n 3,8 miljard euro.

Nettowinst

De voorziening drukt op de nettowinst van DNB, die mede daardoor slonk tot 43 miljoen euro. Daarvan vloeide 41 miljoen euro naar de schatkist, waar over 2015 een dividend van 174 miljoen euro werd uitgekeerd. In 2014, het laatste jaar voor deze voorzieningen, werd nog ruim 900 miljoen euro uitgekeerd aan de Staat.

DNB sprak zich in zijn jaarverslag nogmaals kritisch uit over het ruime monetaire beleid van de ECB. Die stimuleringsmaatregelen hebben zeker nut gehad, onder meer omdat goedkopere leningen de consumptie en investeringen hebben aangejaagd. Bovendien werd de waarde van de euro gedrukt, wat goed is voor de export van de eurolanden. Het beleid wordt volgens de bank echter steeds minder effectief en zorgt voor steeds grotere ongewenste bijwerkingen.

DNB vreest dat de enorme stroom goedkoop geld op de markten de prijzen van bijvoorbeeld huizen en obligaties veel te hard laat stijgen. Verder bestaat het gevaar dat iedereen went aan de lage rente, waardoor problemen ontstaan op het onvermijdelijke moment dat de rente weer oploopt.