economie

VNO-NCW wil overleg over beschermen bedrijven

Door ANP - 09 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – Werkgeversvereniging VNO-NCW maakt zich zorgen over de recente pogingen van buitenlandse partijen om Unilever en AkzoNobel in te lijven. De organisatie gaat de komende tijd in gesprek met de eigen achterban en met het kabinet om te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlandse bedrijfsleven te beschermen.

Het gaat voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW daarbij vooral om het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het in stand houden van de open economie in Nederland. Volgens VNO-NCW betekenen de ontwikkelingen dan ook niet automatisch dat er direct allerlei vergaande beschermingsconstructies moeten worden opgeworpen door de overheid.

,,Bedrijven moeten in de eerste plaats zelf de mogelijkheid hebben en krijgen om zich te beschermen. Daartoe bestaan al verschillende juridische beschermingsmaatregelen”, zo verklaart De Boer. ,,Komende tijd moet worden bekeken of dit alles voldoende is en eenvoudig in stelling is te brengen en of bedrijven voldoende de tijd hebben om de dialoog aan te kunnen gaan met alle belanghebbenden”, aldus de ondernemersvoorman.