economie

CO2-uitstoot Nederlandse industrie daalt niet

Door ANP - 03 april 2017

DEN HAAG (ANP) – De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar gelijk gebleven. Dat is opvallend, omdat de totale CO2-uitstoot in Europa vorig jaar juist is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit maandag op basis van voorlopige cijfers.

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen, hebben in 2016 in totaal een hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten die gelijk staat aan 94 megaton CO2. Dat is net zo veel als de uitstoot in 2015, het jaar met de hoogste emissies sinds het begin van het emissiehandelssysteem in 2005.

De hogere uitstoot in Nederland komt op het conto van de chemische sector, waar de emissies met 7 procent stegen. De energie-opwekking werd juist iets minder vervuilend doordat wat minder steenkool werd verstookt en wat meer aardgas. Bij de verbranding van kolen komt meer broeikasgas vrij.