economie

Telers oogsten record aan peren

Door ANP - 06 april 2017

DEN HAAG (ANP) – In Nederland zijn vorig jaar meer peren geoogst dan ooit tevoren. Er werd alles bij elkaar 374 miljoen kilo geplukt, wat neerkomt op een stijging van zo’n 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De recordoogst is onder meer mogelijk gemaakt doordat er steeds meer landbouwgrond voor de perenteelt wordt gebruikt. De oppervlakte van alle perenboomgaarden in Nederland is tussen 2010 en 2016 ongeveer een vijfde groter geworden.

De stijging komt vooral voor rekening van perenprovincies als Zeeland en Gelderland. De kustprovincie is inmiddels goed voor een derde van het Nederlandse perenareaal. In het grotere Gelderland is nu ongeveer een kwart van alle perengrond te vinden.

Vooral de populaire Conference wordt de laatste jaren veel verbouwd. Ongeveer 80 procent van alle geplukte peren komt momenteel van dit ras.

Volgens het CBS daalt het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de teelt van peren wel jaar na jaar. Het aantal fruittelers met peren is sinds 2010 met meer dan 20 procent afgenomen. Die daling is in alle provincies te zien. Zo verdween in Overijssel in deze periode meer dan de helft van alle perentelers.

Ramingen van de perenbranche zelf wezen afgelopen zomer al op een goede perenoogst. Volgens kenners was toen al duidelijk dat de kwaliteit van de vruchten die aan de boom hingen erg goed was. Uit de cijfers van het CBS blijkt evenwel dat de oogst nog beter is uitgevallen dan destijds werd voorzien.