economie

Spaarverzekering met winstdeling

Door Remko Nods - 02 mei 2013

Uitvaartcoöperatie DELA lokt kleine spaarders met een spaarverzekering. Let op: daar kunnen onder meer advieskosten aan kleven.

De gegarandeerde rente van DELA’s spaarverzekering oogt aantrekkelijk: 2,75 procent. De rentevergoeding kan nog hoger uitpakken als DELA voldoende winst maakt. Er is namelijk een premievrije winstdelingsregeling gekoppeld aan de spaarverzekering.

Rente

Op veel gewone spaarrekeningen krijgt u slechts 1,8 tot hooguit 2 procent. Maar op langdurige deposito’s, waarbij het spaargeld 10 jaar vast staat, kunnen spaarders wel 3,5 procent rente bedingen. Ook bij de spaarverzekering van DELA moet u gedisciplineerd 10 jaar afblijven van uw spaargeld om van de gegarandeerde rente te kunnen profiteren.

Een spaarverzekering is een ‘ingewikkeld’ product – in het jargon van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat er advieskosten en distributiekosten aan (kunnen) zitten. DELA brengt deze apart in rekening.

De distributiekosten kunnen in mindering gebracht worden op de jaarlijkse winstdeling. Advieskosten, die overigens voor kleine spaarders aardig kunnen oplopen, worden in de eerste jaren van de polis verrekend.

Winstdeling

Daarnaast rekent DELA ook nog kosten voor onder meer administratie van de polis. Deze bedragen 0,4 procent per jaar, en worden ingehouden op de winstdeling. Valt de winstdeling tegen, dan betaalt u minder of helemaal geen administratiekosten.

Dan zijn we er nog niet. De doorlopende kosten voor DELA’s dienstverlening bedragen 1,1 procent per jaar. En de rentegarantie is evenmin gratis: 0,66 procent per jaar. Ook deze kosten worden alleen in rekening gebracht als de winstdeling toereikend is om de kosten te dekken.

Saldo

Pas na 10 jaar kan de spaarder zijn geld kostenloos opnemen. Bij eerdere opnamen betaalt de spaarder een vast bedrag van 75 euro als hij maximaal de helft van zijn saldo opneemt. Bij een opname van meer dan de helft van het saldo betaalt hij een vast bedrag van 150 euro.

Wie een spaarverzekering heeft afgesloten er daar spijt van krijgt, kan nog binnen 30 dagen kostenloos opzeggen, waarbij eventueel reeds gestorte bedragen volledig worden terugbetaald.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.