economie

Elsevier Uw geld: tips om hoge naheffing van de fiscus te voorkomen

Door Jean Dohmen - 18 oktober 2014

Huishoudens ontvangen vaak te veel toeslag van de Belastingdienst. Handige tips om een navordering te voorkomen.

Het systeem van toeslagen voor zorg, kinderopvang en huur ligt al jaren onder vuur. Niet alleen wegens de fraudegevallen die aan het licht kwamen – en het gemak waarmee die fraude kon worden gepleegd – maar ook wegens de enorme aantallen Nederlanders die er volgens de huidige regels wel recht op blijken te hebben. Daarnaast zijn er soms extreme terugvorderingen waarmee huishoudens worden geconfronteerd.

Te veel uitgekeerd

Tussen 2009 en 2012 kregen honderdduizenden ouders te veel kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Gemiddeld ging het om 2.500 euro per jaar; uitschieters tot vele tienduizenden euro’s kwamen ook voor. Slechts één op de vijf betaalde toeslagen bleek achteraf correct. Ook bij andere toeslagen gebeurt dat. Bij de zorgtoeslag klopt de helft van de bedragen achteraf niet.

Dat komt doordat de toeslagen afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen. De vuistregel is: hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Probleem is dat de precieze hoogte van het inkomen de precieze hoogte van het inkomen pas achteraf kan worden vastgesteld. Wie bijvoorbeeld kinderopvang- of zorgtoeslag aanvraagt, moet een schatting maken van de hoogte van zijn inkomen. Daar gaat het vaak fout. Inkomsten kunnen te laag zijn ingeschat, wat kan leiden tot een te hoge toeslag.

VVD-staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën schreef eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer dat het ‘inherent aan de wettelijke voorschotsystematiek van toeslagen is dat een deel van de verstrekte toeslagvoorschotten door de Belastingdienst moet worden teruggevorderd danwel dat er moet worden nabetaald’.

Tips

Enkele tips kunnen problemen achteraf – in de vorm van een navordering – voorkomen.

Het is raadzaam om in de loop van het jaar waarin de toeslag wordt ontvangen aan de hand van actuele inkomensgegevens een nieuwe proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst en zo nodig een wijziging door te geven. Dat is ook aan te raden voor mensen die van baan veranderen of hun baan verliezen.

Bij de kinderopvangtoeslag zijn er specifieke valkuilen, zoals de overgang van een kind van de crèche naar de naschoolse kind van de crèche naar de naschoolse opvang wanneer het vier jaar wordt. De toeslag voor de crèche is doorgaans hoger dan die voor de naschoolse opvang (die minder uren telt).

Ouders moeten er in zo’n geval ook op letten dat de toeslag voor de crèche in dat geval ook echt wordt stopgezet en niet doorloopt.

Wie niet krap bij kas zit en ook genoeg heeft aan een lagere toeslag zonder in financiële problemen te komen, doet er verstandig aan het inkomen bij de aanvraag wat hoger te schatten. De maandelijkse toeslag valt dan lager uit. Als bij de vaststelling van de definitieve toeslag blijkt dat het werkelijke inkomen lager was, volgt er een nabetaling van de Belastingdienst.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.