economie

Geen verplicht ontslag meer voor 65-plusser: hoe zit dat?

Door Tom Reijner - 31 oktober 2014

Het kabinet wil dat Nederlanders die hun pensioenleeftijd hebben bereikt, eenvoudiger kunnen doorwerken. Er komt een eind aan het verplichte ontslag wanneer iemand zijn AOW-uitkering ontvangt.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) wordt besproken in de wekelijkse ministerraad. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel daarna door de Tweede Kamer wordt behandeld. De wet moet vanaf 1 januari 2016 van kracht worden.

Tijdelijk contract

Op dit moment staat in de meeste cao’s en arbeidscontracten nog dat werknemers automatisch ontslagen worden als zij hun AOW-uitkering krijgen bijgeschreven op hun rekening.

Werkgever en werknemer kunnen dat automatisch ontslag ook nu al negeren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld het vaste contract voor onbepaalde tijd voortzetten, eventueel tegen lager loon.

Ook kunnen werkgevers ertoe overgaan om de werknemer (weer) in dienst te nemen met een tijdelijk contract of op basis van een nul-urencontract. In dat geval is de oudere werknemer dus een oproepkracht. Dat is nu nog een heel gedoe, omdat de twee partijen heel wat moeten overleggen.

Aantrekkelijker

Wat verandert er precies? De nieuwe wet voorziet vooral in maatregelen die het aantrekkelijker maken werknemers langer in dienst te houden na de pensioengerechtigde leeftijd. Zo hoeven werkgevers hun straks nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden, in plaats van zes maanden, schrijft RTL Nieuws. Het doorbetalen van loon vormt voor veel werkgevers een belemmering om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden.

In de nieuwe plannen van het kabinet is het de bedoeling dat de werkgever en werknemer gaan overleggen, nog voordat het ontslag een feit is. Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten dat de 65-plusser blijft werken. Dat kan door een vaste betrekking, maar ook door middel van tijdelijke contracten. We zijn vooral blij dat er nu meer duidelijkheid is over de maatregel, zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW tegenover Elsevier.nl.

Jongeren

Ondervinden jongeren geen nadeel van de kabinetsplannen? Ja, zegt Maurice Limmen, voorzitter van vakbond CNV, in de Volkskrant. ‘Welk probleem wordt hier opgelost?’ Hij vreest dat jongere werknemers worden verdrongen op de werkvloer. Door de aanvullende AOW-uitkering kan de gepensioneerde werknemer namelijk genoegen nemen met een lager loon. Een goed inkomen is in dat geval gegarandeerd.

Veel ouderen zijn enthousiast om door te werken – en wordt ook aangemoedigd door de overheid. Niet voor niets zijn er uitzendbureaus die zich specialiseren in de ‘seniorenarbeidsmarkt’ en die bemiddelen tussen werkgevers en werknemers. Dit jaar is de grens van 200.000 werkende 65-plussers gepasseerd. Gemiddeld werken ze zo’n 18 uur per week.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.