economie

Waarom de werkloosheid in december iets toenam

Door Shari Deira - 22 januari 2015

De werkloosheid is in de laatste maand van vorig jaar toegenomen, na drie maanden van vrijwel geen verandering van het werkloosheidscijfer. Bij jongeren bleef de werkloosheid vrijwel onveranderd. De stijging is toe te schrijven aan Nederlanders van boven de 25 jaar.

In december zaten 642.000 Nederlanders thuis zonder werk, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. De werkloosheid bleef vier maanden op rij steken op 8 procent en steeg in december naar 8,1 procent.

Beroepsbevolking

De werkloosheid steeg nog in de eerste maanden van vorig jaar, maar van mei tot en met augustus was er sprake van een scherpe daling. In het najaar begaven zich meer Nederlanders op de arbeidsmarkt, waardoor de beroepsbevolking groter werd en de werkloosheid steeg.

Het aantal werklozen stabiliseerde. In december bleef het arbeidsaanbod, het aantal Nederlanders dat behoort tot de beroepsbevolking en zich begeeft op de arbeidsmarkt, maar nam de werkzame beroepsbevolking in omvang af. Niet iedereen die eerder geen deel uitmaakte van de beroepsbevolking vond meteen een baan.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is vorig jaar met 0,7 procent gestegen ten opzichte van 2013. Bij vrouwen nam het aantal WW-uitkeringen toe, bij mannen was er sprake van een lichte daling. Vooral onder 55-plussers was er met 14,5 procent een sterke stijging te zien.

Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 15,4 procent. Ten opzichte van november steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 3,7 procent.

Tegenvaller

De stijging van de werkloosheid ziet minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) als een tegenvaller. ‘Er is weer lichte economische groei, maar de werkgelegenheid blijft achter.’ Hij onderstreept dat het Centraal Planbureau dit jaar een daling van de werkloosheid verwacht.

Bestrijding van de werkloosheid blijft topprioriteit voor het kabinet. ‘We werken samen met werkgevers en vakbonden om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden of te krijgen.’

Intussen blijkt wel dat de consumentenbestedingen nog steeds toenemen. In november gaven consumenten 0,6 procent meer uit, vooral aan duurzame goederen zoals huishoudelijke apparatuur, meubels en fietsen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.