economie

Meer immigranten naar Nederland, vooral aantal Polen stijgt

Door Shari Deira - 04 februari 2015

Immigratie naar Nederland is vorig jaar opgelopen tot 181.000, een recordaantal. Het aantal Nederlanders dat ons land heeft verlaten is met 144.000 ongeveer gelijk gebleven. De bevolking is vorig jaar per saldo gegroeid met 73.000

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt verder dat er vorig jaar per saldo ruim 37.000 personen zijn bijgekomen door buitenlandse migratie.

Immigranten

Van de immigranten zijn de meesten afkomstig uit Polen (ruim 20.000), maar veel Polen verlaten Nederland ook weer. Per saldo kwamen er in 2014 12.000 Polen bij. Na ingezetenen uit Turkije, Marokko, Suriname en Indonesië zijn Polen de vijfde groep immigranten.

Roemenen kunnen sinds 1 januari 2014 ook zonder werkvergunning aan de slag in Nederland. Daardoor is de immigratie uit Roemenië toegenomen. Het aantal Roemenen dat in de eerste helft van 2014 stond ingeschreven, is verdubbeld tot ruim 6.000.

Ook Bulgaren hebben geen werkvergunning meer nodig, maar de stijging van het aantal Bulgaren in Nederland viel mee. Op 1 juli 2014 stonden 3.900 Bulgaren ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, eind 2013 waren dat er 1.600.

Het werkelijke aantal Midden- en Oost-Europeanen in Nederland is overigens moeilijk vast te stellen, omdat zij zich niet allemaal inschrijven bij een gemeente.

Asielzoekers

Eerder meldde het CBS al dat het aantal asielzoekers vorig jaar ook hard is toegenomen. Vooral het aantal asielaanvragen uit Syrië is vanwege de bloedige oorlog toegenomen. Het aantal aanvragen uit Syrië steeg vorig jaar tot 9.500, bijna 40 procent van het totaal.

Het aantal emigranten is al jaren geleidelijk aan het stijgen, op een kleine daling in 2008 na. Ook hier vormen Polen de grootste groep, gevolgd door Duitsers. De emigratie van autochtone Nederlanders is sinds 2009 niet meer toegenomen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.