economie

5 tips voor een succesvolle belastingaangifte

Door Jean Dohmen - 01 maart 2015

Het is 1 maart en dat betekent dat u weer aangifte kunt doen van uw inkomstenbelasting over 2014. Elsevier geeft vijf tips voor een succesvolle belastingaangifte.

Zo stormachtig als dit keer was de aanloop naar de aangifte zelden. Door de Haagse nivelleringszucht moeten miljoenen burgers bijbetalen. Beperk de schade en maak extra werk van de aangifte. Zo laat u geen geld liggen. Op de site van de Belastingdienst kunt u terecht voor de belastingaangifte.

  1. Controleer ingevulde gegevens: De Belastingdienst heeft steeds meer gegevens die u kunt downloaden. Loon, uitkering of pensioen, WOZ-waarde van uw huis en hypotheekgegevens, banksaldi en schulden aan financiële instellingen zijn al ingevuld. Die gegevens zijn vanaf 1 maart beschikbaar. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor fouten. Controleer daarom altijd alle gegevens en realiseer u ook dat de fiscus nog niet alles paraat heeft. Lijfrentepremies bijvoorbeeld worden nog niet van alle verzekeringsmaatschappijen ontvangen.Weet ook dat het aangifteprogramma niet automatisch alle fiscale voordelen toekent waarop u recht hebt. U moet erom vragen, zoals het fiscaal voordeel voor een werkende ouder (inkomensafhankelijke combinatiekorting) van maximaal 2.133 euro.
  2. Vraag betaalde belasting terug: Honderdduizenden Nederlanders raakten door de crisis hun baan kwijt, of zagen hun inkomsten om een andere reden teruglopen (denk aan een sabbatical) . Bij sterke schommelingen in inkomen kan middeling uitkomst bieden. Daarbij worden de inkomens van drie opeenvolgende jaren bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld. Daarna wordt de belasting voor die jaren opnieuw berekend. Het resultaat kan zijn dat er over een jaar met een hoog inkomen met terugwerkende kracht minder belasting hoeft te worden betaald. Let op: de teruggaaf wordt verminderd met een drempel van 545 euro.
  1. Verreken schulden in box 3: In box 3 van het belastingstelsel worden spaargeld, beleggingen, tweede huizen en ander vermogen belast. De fiscus gaat er (nog steeds) van uit dat u 4 procent rendement haalt, waarover u 30 procent belasting moet betalen. De basis voor de heffing over 2014 is het vermogen op 1 januari van dat jaar. Aan de omvang daarvan kunt u niets meer veranderen. Er is een heffingsvrij vermogen van 21.139 euro (partners: 42.278). Schulden tellen mee bij het bepalen van de omvang van uw vermogen. Schulden die u maakte voor de aanschaf van een auto of tweede huis tellen allemaal mee, net als een negatief banksaldo en schuld bij familie. Voor schulden geldt een drempel van 2.900 euro (partners: 5.800).
  2. Trek ziektekosten af: De overheid heeft flink het mes gezet in aftrekposten bij ziekte of invaliditeit,maar helemaal weg zijn ze niet. Het loont om de voorwaarden goed te bestuderen. Aftrekbaar zijn (onder voorwaarden) kosten van behandelingen, sommige hulpmiddelen, kleding, beddengoed, vervoer, een dieet en extra gezinshulp. Ook kosten die zijn gemaakt voor uw partner en kinderen jonger dan 27 jaar en inwonende, hulpbehoevende ouders en ernstig gehandicapten zijn aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn onder meer: begrafeniskosten, kosten van bevalling en adoptie, zorgpremies en het eigen risico. Voor de kosten geldt een drempel, die afhangt van het inkomen.
  1. Voordelen voor AOW’ers: Gepensioneerden profiteren van lagere tarieven. Ook de hoogte van veel voordelen wijkt af voor senioren. Verder zijn er aparte fiscale regelingen voor de groep, zoals de ouderenkorting (voor inkomens tot 35.450 euro: 1.032 euro, daarboven 150 euro) en de alleenstaande ouderenkorting (429 euro). Let op: de AOW ging in 2014 in bij 65 jaar en twee maanden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.