economie

Is er een manier om de heffing op mijn vakantiegeld te ontwijken?

Door Heidi Klijsen - 23 maart 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

mr. Marcel van Kooten ffp mfp cfp® Fiscaal jurist en financieel planner, verbonden aan adviesbureau OCM3:

Het maximale tarief in de inkomstenbelasting bedraagt zoals bekend 52 procent. Dat betekent dat u van elke euro die u boven een bepaald inkomen verdient, 48 cent zelf mag houden en 52 procent moet afstaan. De heffing van 56 procent die u noemt, is niet gebruikelijk binnen de tarieven zoals we die kennen. Maar ze kan in 2015 wel voorkomen.

Het kan zo zijn dat u bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting over 2014 te maken krijgt met een correctie. In 2014 introduceerde de Belastingdienst de werkbonus en de afbouw van de heffingskortingen voor hogere inkomens.

Daarmee is bij de berekening van de loonheffing over uw vakantiegeld geen rekening gehouden, waardoor er dus op jaarbasis te veel korting is verrekend. Voor dit jaar is dit wel verwerkt in de zogeheten tabel Bijzondere Beloningen, en daardoor kan de heffing nu dus wel oplopen tot 56 procent.

Probleem: u kunt de uitbetaling niet laten uitstellen. Vakantiegeld is een contractueel afgesproken onderdeel van uw beloning en dus zal uw werkgever dat zonder meer uitbetalen. U kunt misschien wel de belastingheffing verlagen door vakantiedagen te storten in een levensloopregeling, als u die hebt, en deze voldoet aan de overgangswetgeving.

prof.mr.dr. Bernard Schols, hoogleraar successierecht en belastingen van rechtsverkeer aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

Rechtzetten mag uiteraard altijd, maar de Belastingdienst kan een boete opleggen. Die zal waarschijnlijk meevallen, want de heffing is op familieniveau neutraal.

U als kind geeft de papieren schenking aan in uw vermogensbox 3 en uw vader trekt hetzelfde bedrag als schuld af. Wellicht is het betreffende bedrag ook niet in mindering gebracht op de box van de ouder en dan zou de fiscus niets tekortkomen.

Bovendien kent box 3 een vrijstelling van zo’n 40.000 euro per echtpaar, zodat er misschien niets aan de (fiscale) hand is. Omdat de papieren schenking veel gelijkenis vertoont met een uiterste wil, voor zover hij nog werking heeft na het overlijden, schrijft de wet als vorm een notariële akte voor.

De Belastingdienst vindt het wel goed als de notariële akte pas achteraf wordt opgesteld, mocht u in eerste instantie voor een onderhandse vorm hebben gekozen.

mr. Pieter Spooren, senior belastingadviseur bij HLB Van Daal & Partners Accountants & Belasting­adviseurs:

Een Belgisch rustpensioen (vergelijkbaar met de AOW in Nederland) is geïndividualiseerd: het wordt aan één pensioengerechtigde uitbetaald. Mogelijk staat op de jaaropgave van de Belgische uitkeringsinstantie wel zowel de pensioengerechtigde als de echtgenoot vermeld, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. De vermelding houdt verband met de wettelijke inhoudingen op de uitkeringen.

In de Nederlandse belastingaangifte dient alleen de pensioengerechtigde het Belgisch rustpensioen aan te geven. De belastingheffing hierover heeft in dit soort situaties bijna altijd in Nederland plaats. U kunt de uitkering dus niet naar eigen goeddunken verdelen.

Het enige inkomensbestanddeel dat tussen echtgenoten vrij kan worden verdeeld, is de bijtelling voor de eigen woning. Die vrije verdeling is onderdeel van de hypotheekrenteaftrek.

Elsevier nummer 13, 28 maart 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.