economie

Kan ik achterhalen hoe mijn nieuwe pensioenfonds presteert?

Door Heidi Klijsen - 13 maart 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Ik ben recent van baan veranderd. Nu sta ik voor de vraag of ik mijn opgebouwde pensioen moet overdragen aan het fonds van mijn nieuwe werkgever. Hoe en waar kan ik nagaan hoe dat pensioenfonds presteert? Als het er niets van bakt en geregeld het pensioen kort, dan heeft overdragen natuurlijk niet zoveel zin.
F. d. V., Heerenveen

drs. Rob Bakker, zelfstandig pensioenadviseur en voorzitter van enkele pensioenfondsen:
Bij de keuze voor pensioenoverdracht is het belangrijk dat u zowel de pensioenregelingen van de werkgevers als de prestaties van beide pensioenfondsen vergelijkt.

Als het goed is, hebt u al de zogenoemde startbrief van uw nieuwe werkgever ontvangen. Daarin staat de nodige informatie over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over het type pensioenregeling, wat u per jaar aan pensioen opbouwt, de individuele keuzemogelijkheden en of de regeling in de opbouw- en uitkeringsfase de geldontwaarding (inflatie) compenseert.

Veel pensioenfondsen hebben een eigen website – soms als onderdeel van die van de werkgever – die vaak behoorlijk actueel is. Bekijk de dekkingsgraad van de laatste paar jaar en lees de nieuwsbrieven en het laatste jaarverslag. Dat geeft bij elkaar een goed beeld van de fondsprestaties.

Kijk ook naar wat er is geregeld voor uw partner en kinderen. Ga na of het nabestaandenpensioen op risicobasis is. Als dat het geval is, ontvangen uw nabestaanden geen pensioen van uw oude pensioenuitvoerder als u overlijdt.

U voorkomt dit door uw pensioen mee te nemen, als dat niet op risicobasis is althans. Of u zet een deel van uw ouderdomspensioen om in nabestaandenpensioen. Voor de aanvraag tot waardeoverdracht geldt geen reactietermijn.

 

Ik ben buschauffeur. Aan het eind van een rit vergat ik mijn bril in de cabine. Een collega vond hem, maar de bril viel stuk terwijl hij de busspiegel poetste. Onze verzekeringen keren niet uit omdat het onder werktijd gebeurde. Mijn baas wil ook niet betalen. Wat nu?
R. K., Amsterdam

mr. Joëlle Linders, advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, bij Spectrum Advocaten:
Uw werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werksituatie en maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat u schade lijdt tijdens uw werk. Kort gezegd heeft uw werkgever een zorgplicht.

Voor schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werk is uw werkgever daarom aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht volledig is nagekomen of dat de schade uw eigen schuld is. Uw werkgever is ook aansprakelijk voor schade die u lijdt door onrechtmatig handelen van een  collega-buschauffeur.

Of uw baas moet betalen, hangt dus af van de omstandigheden. Heeft uw werkgever onvoldoende gezorgd voor een veilige werksituatie, waardoor uw bril beschadigd is geraakt?

Of is uw collega misschien onvoorzichtig of onverantwoord te werk gegaan? Is een van deze twee situaties het geval, dan kunt u uw werkgever aanspreken voor het vergoeden van de schade aan uw bril.

 

Kan de Belastingdienst tot aan de beslagvrije voet beslag leggen op de inkomsten van iemand? Hoeft er dan helemaal geen rekening te worden gehouden met andere betalingsverplichtingen van de belastingplichtige? En zo ja, tot welk bedrag dan?
J. N., Emmen

mr. Pieter Spooren, senior belastingadviseur bij HLB Van Daal & Partners Accountants & Belasting­adviseurs:
Bij belastingschulden gelden strenge regels. Als je niet betaalt, volgen er invorderingsmaatregelen – vaak in de vorm van beslag op het inkomen.

Schuldeisers, ook de fiscus, moeten de beslagvrije voet ongemoeid laten. Dat is het inkomen dat nodig is om in het levens­onderhoud te kunnen voorzien (voor een stel is dat 1.350 euro per maand).

Bij een beslag hebben belastingschulden voorrang. Andere schuldeisers moeten daardoor vaak wachten op hun geld en zullen rente en kosten in rekening brengen. Beslag op het inkomen leidt daarom vaak tot verergering van de financiële problemen.

Om de schade te beperken, moet u de persoonlijke financiën en het maandelijkse overschot of tekort in beeld hebben. Dan kunt u over de afbetaling afspraken met schuldeisers maken én nakomen. Zo kan een inkomensbeslag misschien zelfs uitblijven.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.