economie

Boeren zijn niet meer gebonden aan melkquota: hoe zit dat?

Door Tom Reijner - 01 april 2015

Ruim dertig jaar gold er in iedere lidstaat van de Europese Unie (EU) een melkquotum. Maar dat is vanaf woensdag voorbij: boeren hoeven zich er niet meer aan te houden. Waarom wordt het quotum juist nu opgeheven?

De Nederlandse zuivelsector verwacht een flinke groei in de productie nu de beperkingen op de melkproductie ten einde zijn.

Veestapel

Betekent dat dan ook onbeperkt melken? Nee. Er bestaat immers nog altijd een mestquotum voor boeren. De veestapel mag niet te veel worden uitgebreid: meer koeien betekent ook meer mest. Zolang zij zelf de mest kunnen verwerken, hebben ze daar niets mee te maken, maar bij een flinke toename van het aantal koeien is de kans dat zij daaronder vallen een stuk groter, schrijft RTL Nieuws.

De melkquota werden ooit ingevoerd omdat in de EU meer melk werd geproduceerd dan geconsumeerd, iets dat uiteindelijk leidde tot een zogenoemde melkplas en boterberg.

Als melkveehouders meer melk op de markt brachten dan toegestaan, moesten ze een boete betalen. Voor Nederland bedroeg de heffing in 2013 en 2014 ruim 132 miljoen euro. In ons land en andere lidstaten werden de quota in de aanloop naar 1 april 2015 geregeld overschreden.

Grote kansen

Maar door de groeiende vraag in de wereld naar zuivelproducten is de noodzaak van de maatregel verdwenen. Nederland exporteert steeds meer melkproducten, boter en kaas. De uitvoer nam binnen vijf jaar toe met ruim 1,6 miljard euro tot 7 miljard euro. Ons land is dan ook de vierde melkproducent van Europa, met ruim 12 miljard kilo (het melkquotum wordt vastgesteld in kilo’s). En zuivelbedrijf FrieslandCampina behoort tot een van de vijf grootste zuivelbedrijven ter wereld.

Nederlandse zuivelbedrijven waren, vooruitlopend op het einde van het quotum, al honderden miljoen euro’s aan het investeren in nieuwe fabrieken. Er liggen dus grote kansen om verder door te groeien.

Regels

Zo is er in nieuwe EU-lidstaten veel vraag naar kaas, yoghurt en toetjes, maar vooral uit China is er vraag naar een specifiek product: melkpoeder voor baby’s. Chinezen hamsterden de laatste tijd op grote schaal melkpoeder, omdat ouders hun binnenlandse fabrikanten wantrouwden na eerdere voedselschandalen met babymelkpoeder.

Daardoor ontstond een levendige handel. Om de groei van de melkproductie in goede banen te leiden, heeft het kabinet regels opgesteld. Boeren die willen uitbreiden, moeten er onder meer voor zorgen dat ze genoeg grond houden om hun koeien in de wei te laten grazen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.