economie

Geen gaswinning meer in en rond Loppersum: vijf vragen

Door Elif Isitman - 14 april 2015

In en rond het Groningse Loppersum mag voorlopig geen gas meer worden gewonnen. Het mag alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is: als voldoende gaswinning op andere plekken niet meer mogelijk is en er tekorten dreigen te ontstaan.

Dit bepaalde de Raad van State dinsdag. Elsevier.nl zette vijf vragen en antwoorden over het besluit en de Groningse gaswinning op een rij.

1. Wat ging hieraan vooraf?

In december nam minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken het besluit de gaswinning in Groningen extra terug te schroeven, naar aanleiding van onrust bij de Groningers over aardbevingen in de regio. Het besluit hield in dat de gaswinning met 7.3 procent verminderd zou worden, en dat er 39.3 miljard kubieke meter gewonnen mocht worden. In februari bepaalde Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat het ministerie van Economische Zaken en andere betrokken instellingen te weinig naar de risico’s voor de burgers hadden gekeken. Hierop bood Kamp zijn excuses aan.

2. Waarom wordt er specifiek in Loppersum geen gas meer gewonnen?

De streek rond Loppersum is de afgelopen tijd zwaar getroffen door aardbevingen. De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van de Provinciale Staten van Groningen hadden gevraagd om de gaswinning in de provincie helemaal stop te zetten. Zover gaat de Raad echter niet.

De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten, vooral omdat dan niet aan de vraag in Nederland en andere landen in de regio kan worden voldaan. De voorlopige stopzetting geldt dan ook alleen voor de ‘meest risicovolle gebieden’ voor aardbevingen. Mocht er door de terugschroeving een te groot tekort ontstaan, dan zou Nederland mogelijk moeten uitwijken naar extra import van gas, zei Henk Kamp vorige maand.

3. Waar ligt het verbod precies?

Het voorlopige verbod op commerciële exploitatie is van toepassing op de winlocaties ’t Zandt, Overschild, De Paauwen, Ten Post en Leermens. Deze locaties worden als het gevaarlijkst gezien qua aardbevingen.

Uit deze ‘gasclusters’ mogen wel tijdelijk kleine hoeveelheden gas gewonnen worden, maar dat is alleen met het doel de clusters open te houden. Op momenten waarop er een zeer hoge vraag is naar gas, bijvoorbeeld tijdens koude periodes of bij problemen in andere clusters, blijven ze beschikbaar voor de gasproductie.

4. Is het definitief?

De uitspraak van dinsdag is een voorlopige uitspraak. De definitieve uitspraak wordt later dit jaar gedaan. De voorzieningsrechter bepaalde dat voor een grondige beoordeling van alle bezwaren tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken nader onderzoek nodig is.

De afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om in de eerste helft van september een rechtszitting te houden waarop alle beroepschriften worden behandeld. Dit zijn er ruim veertig. Hierna doet de Raad van State een definitieve uitspraak.

5. Hoe reageert de politiek?

De meeste partijen reageren positief. SP-Kamerlid Eric Smaling noemt het een ‘baanbrekend besluit’. De SP gaat echter nog niet ‘juichend de straat op’, dat gebeurt pas wanneer de gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar 12 miljard kuub. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt het ‘een slechte zaak dat Loppersum pas dichtgaat nadat bewoners naar de Raad van State zijn gestapt’.

Het CDA heeft gemengde gevoelens over het besluit. Patrick Brouns, fractievoorzitter van het CDA in Groningen, vindt het positief dat de gaswinning in Loppersum wordt stilgelegd maar vindt het aan de andere kant ook jammer dat de gaswinning in het Eemskanaal doorgaat, omdat de stad Groningen en Delfzijl hiervan gevolgen zouden ondervinden.

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging is blij met de uitspraak. Wel vindt hij het jammer dat het stopzetten van de gaswinning bij Loppersum ‘gebonden is aan mitsen en maren’. Wel is hij ‘hoopvol’ over wat de Raad van State later dit jaar definitief besluit. De Beweging wil een structurele vermindering naar 12 miljard kuub en eventueel 20 miljard kuub per jaar afdingen. Kleijer ziet zijn kansen door de uitspraak van dinsdag toenemen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.