economie

Hoe voorkom ik dat ik belasting moet betalen over een schenking?

Door Heidi Klijsen - 10 april 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Op 30 juni 2014 dienden wij de scheidingsaanvraag in bij de rechtbank. Volgens het aangifteprogramma verliezen we voordelen als we ervoor kiezen geen fiscaal partner meer te zijn. Vul ik 26 juni in, dan is de uitkomst anders. Ik dacht dat cruciaal was dat de aanvraag voor 1 juli moest zijn ingediend. Hoe zit dit? Het scheelt 4.500 euro. W.Z., Rotterdam

Voor het einde van fiscaal partnerschap gelden in het jaar van de echtscheiding speciale regels: het partnerschap eindigt bij het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank en het uitschrijven uit het gezamenlijk woonadres.

Voor de fiscale aftrekposten geldt dat in de aangifte over het jaar van de echtscheiding kan worden gekozen voor een gezamenlijke aangifte: hierdoor heeft de beslissing om te scheiden nog geen fiscaal gevolg en zijn ingewikkelde berekeningen in dat betreffende jaar niet nodig.

De duur van het fiscaal partnerschap in het jaar van de echtscheiding is echter wel van belang voor het recht op heffingskortingen. In 2014 bestonden twee heffingskortingen, waarvoor vereist was dat de rechthebbende meer dan zes maanden geen fiscale partner had: de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande-ouderkorting (die laatste is in 2015 vervallen).

De stelling van de scheidingsbureaus dat het scheidingsverzoek moet zijn ingediend vóór 1 juli sluit hierbij aan: de bedoeling is dat het fiscaal partnerschap eindigt op 30 juni. Het zou dus niet moeten uitmaken of u 26 of 30 juni invult als aanvraagdatum. Ik adviseer u om hierover een nadere schriftelijke toelichting te geven aan de Belastingdienst.

Vijftien jaar geleden heb ik 15.000 euro van mijn zuster geleend. Zij wil mij dit bedrag nu schenken, bij voorkeur op korte termijn. Moet hierover door een van ons belasting worden betaald, of is er een andere, fiscaal vriendelijkere constructie mogelijk? H.H., Leeuwarden

Uw zus kan het bedrag van de lening schenken via kwijtschelding. Indien de schenking in één keer plaatsvindt, moet u hierover schenkbelasting betalen. Er geldt een vrijstelling van 2.111 euro (te weten de vrijstelling overige verkrijgers 2015). Daarboven bedraagt het tarief 30 procent (eerste tariefschijf overige verkrijgers). Er is dan door u 3.866 euro aan schenkbelasting verschuldigd.

Er is inderdaad een manier om dat te voorkomen: uw zus kan het bedrag van de lening in een aantal jaar kwijtschelden. De vrijstelling van 2.111 euro geldt namelijk per kalenderjaar. Het duurt dan wel enige jaren tot de lening zonder schenkbelasting is kwijtgescholden.

Uw zus kan er ook voor kiezen de schenkbelasting voor u te betalen; dat heet ‘vrij van recht’ schenken. Er is dan per saldo wel meer schenkbelasting verschuldigd, omdat de betaling van de schenkbelasting door de fiscus wordt gezien als een extra schenking.

Mijn vrouw en ik (70 en 76) hebben een zoon in huis. Hij werkt. Nu begreep ik dat per 1 januari 2016 een wet van kracht wordt die kijkt naar het inkomen per adres, waardoor we kunnen worden gekort op onze AOW. Klopt dat? Ik dacht dat de AOW een staatspensioen is. F.G., Leek

Voor u verandert er niets. Wel voor AOW’ers die alleen wonen. Zij krijgen normaal gesproken 70 procent van het nettominimumloon (50 procent plus 20 procent toeslag), maar als zij met iemand gaan samenwonen, wordt de ‘kostendelersnorm’ van kracht.

Samen vaste lasten dragen, zoals huur en energie, is makkelijker dan alleen, redeneert de overheid. Dus kunnen ze die 20 procent extra verliezen.

Maar de AOW’er die samenwoont met een meerderjarig kind mag die toeslag van 20 procent wél houden. Er is wel overwogen die ook te laten vervallen. Echter, senioren worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen. Als ze daarbij steun krijgen van een kind, gaat het te ver om die mensen te korten, vindt de politiek.

Dus wordt tot 1 juli 2016 nagedacht over een oplossing. Hoe dan ook: u krijgt sowieso al geen toeslag, dus die kan u ook niet worden afgenomen.

Elsevier nummer 16, 18 april 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.