economie

Ouders in verwarring door nieuwe regels kinderalimentatie

Door Jean Dohmen - 14 april 2015

Er is grote onduidelijkheid ontstaan over de alimentatieplicht van vaders voor kinderen die bij de ex-partner wonen. Rechtbanken in de Randstad leggen nieuwe regels die ongunstig uitpakken voor moeders naast zich neer.

Het probleem staat op de agenda nu alleenstaande ouders met een lager inkomen sinds 1 januari recht hebben op een extra toeslag van 3.050 euro per jaar, de zogeheten alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget.

Geen alimentatie

Volgens de landelijke expertgroep alimentatienormen, die de alimentatiebedragen vaststelt, moet dat geld afgetrokken worden van het bedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van kinderen. Het gevolg daarvan is dat gescheiden vaders minder of soms helemaal geen alimentatie voor hun kinderen hoeven te betalen.

Rechtbanken volgen de richtlijnen van de expertgroep normaal gesproken op. Maar de rechtbanken in Den Haag en Noord-Holland vinden het gevolg in dit geval niet fair. Volgens de rechters is het de bedoeling van de wetgever dat het geld ten goede komt aan de moeders.

Draagkracht

‘De man zou minder behoeven te betalen, terwijl hij wel over draagkracht beschikt om meer bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen’, schreef de rechtbank Den Haag onlangs in een toelichting.

Bij de vaststelling van de alimentatie laten zij de extra toeslag daarom buiten beschouwing, waardoor vaders toch moeten betalen. Onduidelijk is echter of de lijn van deze rechtbanken standhoudt.

Onduidelijkheid

‘Er is grote onduidelijkheid ontstaan. De burger is daar niet mee gediend,’ zegt voorzitter Rob van Coolwijk van de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators. ‘Dit gaat iedereen aan die kinderalimentatie betaalt.’ Er kunnen hierdoor ruzies ontstaan tussen gescheiden ouders.

In feite, zo redeneren critici van de huidige regels, neemt het Rijk via de extra toeslag de alimentatieplicht van vaders over. Volgens familierechtadvocaat Hanneke Moons van De Jong Moons advocaten uit Ede regent het verzoeken van vaders om de alimentatie te verlagen.

Moons: ‘Wat moeten onze cliënten nu adviseren? Mevrouw, u kunt beter met de kinderen naar de Randstad verhuizen?’

Op 17 april wordt een poging gedaan de onduidelijkheid weg te nemen. Dan vergadert de landelijke expertgroep over de ontstane situatie. Een van de mogelijkheden is het voordeel gelijk te verdelen tussen vaders en moeders, een suggestie die Van Coolwijk eerder deed.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.