economie

Partnerpensioen misgelopen? Zo kunnen weduwen claimen

Door Remko Nods - 03 april 2015

De partner van een vroegtijdig overleden veelverdiener kan soms schadevergoeding eisen bij diens baas. Dit vormt voor werkgevers een behoorlijk financieel risico.

Werknemers die meer dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen, mogen sinds 1 januari dit jaar geen fiscaal gefaciliteerd pensioen meer opbouwen over het salaris boven een ton.
Het kabinet-Rutte II wilde de pensioenopbouw beperken om zo de belasting­inkomsten van het Rijk te verhogen. Bijna alle werkgevers hebben daarom de pensioenopbouw voor de veelverdieners met ingang van 2015 ‘afgetopt’.

In sommige gevallen kregen de werknemers een compensatie in de vorm van extra salaris, waarmee ze zelf een extra voorziening konden treffen.

Nabestaanden

Veel werkgevers dachten dat de kwestie hiermee was opgelost, maar dat blijkt niet zo te zijn. De aftopping van de pensioenopbouw heeft namelijk ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen als een werknemer voor de pensioendatum overlijdt.

Pensioenjurist Corry van Herpen van adviesbureau Pensioen Perspectief rekent voor dat een weduwe van een op 45-jarige leeftijd overleden manager die 140.000 euro per jaar verdiende, zomaar 10.500 euro per jaar minder nabestaandenpensioen krijgt als gevolg van de aftopping.

De totale economische waarde van zo’n afgetopte pen­sioenaanspraak, oftewel de schade die de weduwe oploopt, bedraagt dan zo’n 250.000 euro. Van Herpen zegt dat een weduwe de schade in bepaalde gevallen kan claimen bij de baas van haar overleden partner.

Topverdieners

De aftopping van de pensioenopbouw is dan wel afgedwongen door nieuwe fiscale wetgeving, in juridisch opzicht is pen­sioen een arbeidsvoorwaar­de die de werkgever niet eenzijdig kan opzeggen. Daarvoor is een handtekening van de werknemer nodig.

Als het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of een zogeheten premiepen­sioeninstelling is altijd een handtekening nodig. Als het bij een pensioenfonds is ondergebracht, dan zijn geen handtekeningen nodig, zolang de werknemer onder een CAO viel.

Meestal is dat met topverdieners niet het geval. Hoewel lang niet alle nabestaanden op de hoogte zijn van de mogelijkheid om schade te claimen, vormt dit voor werkgevers een behoorlijk financieel risico.

Elsevier nummer 15, 11 april 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.