economie

Pensioenfondsen niet van plan veel te veranderen aan stelsel

Door Remko Nods - 20 april 2015

Pensioenfondsen willen niet te veel veranderen aan het pensioenstelsel, blijkt uit de bijdrage van hun koepelorganisatie aan de maatschappelijke discussie over het stelsel. De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie, wil vooral voorkomen dat de ‘fundering’ van het huidige stelsel wordt aangetast.

Maandag publiceerde de Pensioenfederatie haar visie op het toekomstige pensioenstelsel. Veel spectaculaire vernieuwingsvoorstellen staan er niet in. De koepelorganisatie wil vooral voorkomen dat ‘de fundering’ van het huidige stelsel wordt aangetast.

Risico’s

Verplicht sparen voor pensioen mag zeker niet afgeschaft worden. Zzp’ers zouden in principe ook verplicht moeten worden voor hun oude dag te sparen, maar er moet volgens de fondsen wel een mogelijkheid blijven voor zzp’ers om zich te onttrekken aan de deelneming aan collectieve pensioenregelingen.

Het collectief delen van risico’s en kosten wil de Pensioenfederatie evenwel niet ter discussie stellen. Hoe dat principe overeind kan blijven als in de praktijk honderdduizenden zzp’ers er niet aan mee willen doen, maakt de Pensioenfederatie niet duidelijk.

Pensioenpot

Werkgeversclubs en vakbonden moeten samen kunnen blijven beslissen over de inhoud van pensioencontracten. De pensioenfondsen zien wel mogelijkheden voor nieuwe pensioencontracten, waarin deelnemers ‘een persoonlijke pensioenpot’ krijgen. Maar het vergt volgens de fondsen nog veel onderzoek om uit te vinden hoe zo’n individuele pensioenpot kan worden gerealiseerd.

De Pensioenfederatie pleit voor ‘meer ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid’. Die keuzevrijheid mag echter niet zover gaan dat mensen zelf gaan bepalen hoeveel premie ze willen inleggen.

Oudere collega’s

De pensioenfondsen geven aan dat zij de omstreden doorsneepremie het liefst willen handhaven. In dit systeem betalen jonge werknemers mee aan de financiering van de pensioenopbouw van oudere collega’s.

Dit systeem is vooral omstreden, omdat veel werknemers rond 40 of 45 jaar zzp’er worden. Zij betalen dan in de eerste fase van hun loopbaan veel te veel pensioenpremie, vergeleken met het pensioen dat ze hebben opgebouwd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.