economie

Waarom pensioenfondsen er slecht voor staan

Door Shari Deira - 17 april 2015

Pensioenfondsen maakten vrijdag hun dekkingsgraad bekend en daaruit blijkt dat hun financiële positie in het eerste kwartaal is verslechterd. De grote boosdoener? De lage rente.

Door die lage rente stijgen de pensioenverplichtingen van de fondsen flink, melden de pensioenfondsen zelf.

Buffer

De dekkingsgraad van pensioenfondsen geeft aan in hoeverre zij kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 procent, kan het in principe aan alle verplichtingen voldoen, maar de fondsen moeten beschikken over een buffer.

Het is wettelijk verplicht voor pensioenfondsen om een dekkingsgraad van 105 procent te hebben. Vrijdag blijkt dat vier van de vijf grote fondsen van ons land onder die grens zitten. Hierdoor wordt het onzeker of deze pensioenfondsen op de lange termijn alle pensioenen kunnen betalen.

In deze tabel zie je dat vier van de vijf grote pensioenfondsen niet goed presteren. Vreemde eend in de bijt is bouwfonds bpfBouw, dat met een daling van 0,6 procentpunt nog steeds uitkomt op een dekkingsgraad van 114,4 procent.

Eind 2014 Eerste kwartaal 2015
ABP 104,7 102,6
Zorg & Welzijn 108 104
PME 104,1 102,3
PMT 104 102,6
Bouw 115 114,4

Koepelorganisatie de Pensioenfederatie verwacht dat de dekkingsgraden verder zullen dalen. De daling leidt nu nog niet tot een verlaging van de pensioenen, maar voor veel gepensioneerden zit een indexatie, het koppelen van pensioenuitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling, er al lange tijd niet meer in.

‘Hun pensioenen worden daardoor langzaam uitgehold,’ schrijft de Pensioenfederatie in een persbericht.

Ambtenaren

Zo liet ambtenarenpensioenfonds ABP eerder deze week al weten dat de pensioenen van 2,8 miljoen deelnemers volgend jaar niet worden verhoogd. Ook is de kans dat de pensioenen de eerste komende jaren meegroeien met de lonen ‘zeer, zeer beperkt’.

ABP heeft dat de laatste jaren ook niet kunnen doen, waardoor de pensioenen nu tot 10 procent achterlopen op de lonen.

De lage rente is het gevolg van het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rentestand is op een historisch laag punt, om de zwakke economische groei in de eurozone aan te jagen en de inflatie te stimuleren.

PFZW-directeur Peter Borgdorff zegt dat hij zich ‘grote zorgen’ maakt over de gevolgen die de geforceerde lage rente op de lange termijn kan hebben. ‘De economie wordt nu wellicht aangejaagd, maar dit gebeurt op kunstmatige wijze waardoor de zo nodige structurele hervormingen uitblijven.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.