economie

Amsterdam snijdt in subsidies, maar 96 procent blijft

Door Anne Vader - 28 mei 2015

Amsterdam gaat snijden in subsidies. Volgend jaar wil het stadsbestuur 6 miljoen euro minder uitgeven, in 2018 moet er 25 miljoen euro worden bezuinigd op subsidies. Die 25 miljoen is nog slechts een kleine 4 procent van de totale subsidiepot.

6.500 subsidies ter waarde van 641 miljoen euro schenkt Amsterdam jaarlijks aan talloze organisaties en projecten. Daar gaat nu het mes in. Over drie jaar moeten dierentuin Artis en de openbare bibliotheek rekenen op één miljoen minder gemeenschapsgeld. Naar dak- en thuislozen gaat in 2018 3 miljoen minder en naar beschermde woonvoorzieningen 4,4 miljoen euro. De Volksuniversiteit Amsterdam verliest alle 224.944 euro.

Klik hier voor een overzicht van alle instellingen die gekort worden.

‘Shock’

Diverse instellingen reageren in Het Parool verbijsterd op de plannen van het college. Circus Elleboog, dat al het geld kwijtraakt, is ‘in shock’. Volgens de gemeente slinkt de totale subsidiepot met 3,9 procent, wat betekent dat 96 procent van de uitgaven overeind blijft.

Onlangs heeft Amsterdam voor het eerst een overzicht gemaakt van alle subsidies om te kijken hoe ze het geld ‘doelmatiger en effectiever’ kan besteden. De lijst is vergeleken met soortgelijke subsidies in andere grote steden. Ook is gekeken naar mogelijke samenwerking met andere organisaties en de ‘relevantie van het subsidiedoel anno 2015’.

De besparing is een onderdeel van de in totaal 145 miljoen euro aan bezuinigingen die de hoofdstad binnen drie jaar wil realiseren. In het coalitieakkoord had Amsterdam nog afgesproken 30 miljoen te korten op overheidssteun. De tegenvaller van 5 miljoen denkt wethouder Udo Kock (D66, Financiën) wel op te kunnen vangen.

Het college van burgemeester en wethouders wil de bespaarde euro’s steken in armoedebestrijding, cultuur, duurzaamheid, onderwijs en jeugdwerkloosheid. In juli spreekt de gemeenteraad zich uit over het plan.

Miljarden

De overheid deelt elk jaar miljarden euro’s uit aan organisaties en bedrijven. Volgens het Subsidieoverzicht Rijk, dat het ministerie van Financiën vorig jaar online zette, verstrekte de rijksoverheid in 2013 voor 5,8 miljard euro aan subsidies aan bedrijven en andere instellingen.

De lijst subsidieontvangers telt duizenden namen, maar vermeldt niet eens alle subsidies. Volgens de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek kregen alleen al Nederlandse bedrijven in 2013 bijna 7,9 miljard euro aan subsidies van het Rijk, provincies en Brussel.

De controle om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te voorkomen is niet afdoende, meldt de Algemene Rekenkamer vrijwel jaarlijks.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.