economie

‘Op wie kan ik schade als gevolg van een stroomstoring verhalen?’

Door Heidi Klijsen - 22 mei 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Mijn moeder wil haar kinderen een bedrag schenken dat de vrijstelling overschrijdt. De fiscale afwikkeling in Nederland is wel duidelijk, maar zij heeft een dochter die al vele jaren ingezetene is van Australië. In welk land wordt er nu schenkbelasting geïnd en hoe werkt dat? En loopt zij het risico dat ze in twee landen wordt belast? H.G., Leeuwarden

Of er in Nederland schenkbelasting is verschuldigd, hangt af van de woonplaats van de schenker: uw moeder. De belasting daarentegen is verschuldigd door de begiftigde, ongeacht waar hij of zij woont. In de praktijk wordt binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden, aangifte van de schenking gedaan.

Formeel gezien moeten schenker en begiftigde de belastinginspecteur verzoeken om ‘een uitnodiging’ tot het doen van aangifte. Indien de begiftigde de aanslag schenkbelasting niet betaalt, kan de fiscus deze op de schenker verhalen.

Je kunt ook van tevoren afspreken dat de schenker de verschuldigde schenkbelasting schenkt. Een zogeheten schenking heet ‘vrij van recht’. Dit is – los van het feit dat er dus een grotere schenking plaatsheeft – slechts een interne afspraak, waar de fiscus verder buiten staat.

Anders gezegd: de verkrijger blijft dan toch aansprakelijk voor de schenkbelasting. Dat is het wat de Nederlandse schenkbelasting betreft.

Daarnaast kan er ook nog een aanknopingspunt zijn met een ander land, waardoor mogelijk ook daar schenkbelasting kan worden geheven. In dit geval loopt dat echter goed af en is maar één keer schenkbelasting verschuldigd, omdat er in Australië geen schenkbelasting wordt geheven.

Door een stroomstoring heb ik de volledige inhoud van mijn diepvries kunnen weggooien. Schade: 500 euro. Zowel de inboedel- als de opstalverzekering vergoedt de schade door stroomstoringen niet. Op wie kan ik deze kosten dan wel verhalen? F.H., Amsterdam

Om te beginnen adviseer ik u de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering er (nogmaals?) bij te pakken. De meeste inboedelpolissen bieden wel degelijk dekking voor dit soort schade. Slechts de basisverzekeringen van ABN AMRO, Nationale-Nederlanden en Verzekeruzelf.nl vergoeden dit nooit.

Bij veel andere polissen gelden wel aanvullende voorwaarden, zoals een minimumduur van de stroomstoring van 4 of 6 uur, of een maximumbedrag van bijvoorbeeld 500 of 1.250 euro. Wellicht voldoet u aan deze voorwaarden. Daarnaast is er een wettelijke regeling, waarbij u, afhankelijk van de duur van de stroomstoring, een schadevergoeding ontvangt van uw netbeheerder.

Bij een storing van 4 tot 8 uur ontvangt u 35 euro. Hierna krijgt u 20 euro voor elke aaneengesloten periode van 4 uur dat u zonder stroom zat. Daarmee bent u niet uit de kosten, maar het geld wordt wel binnen zes maanden automatisch betaald.

In 2007 hebben wij onze hypotheek van de Rabobank vervroegd afgelost. Wij moesten toen boeterente betalen. Kan het zijn dat wij misschien te veel hebben betaald door het Libor-schandaal, dat destijds speelde? Kunnen we nu nog actie ondernemen? Y.D., Zwolle

De boeterente die u moet betalen bij vervroegd aflossen, wordt vastgesteld op basis van de voorwaarden van uw hypotheek. De bank rekent uit of ze rente misloopt omdat u vervroegd aflost, door de rente die u de komende jaren nog zou betalen te vergelijken met de rente van dat moment.

Als uw huidige hypotheekrente hoger is, loopt de bank inkomsten mis en die moet u dan vergoeden. Hoe lager de rente op het moment van aflossen, hoe hoger de boete. Hypotheekrentes in Nederland worden niet vastgesteld op basis van de Libor-rente, maar op basis van het Euribor-tarief. Dat is het gemiddelde tarief waartegen banken elkaar leningen in euro’s verstrekken.

Ook met deze maatstaf is geknoeid. De Euribor-rente is soms te hoog en soms te laag gehouden. Dat maakt het heel lastig om te bepalen of dat in uw voordeel of nadeel is geweest.

Elsevier nummer 22, 30 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.