economie

‘Opticien aansprakelijk stellen voor kosten van verkeerde bril?’

Door Heidi Klijsen - 12 mei 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Mijn vrouw en ik wonen 15 jaar in de Verenigde Staten, maar we zijn nog wel Nederlands staatsburger. Na 10 jaar val je onder het Amerikaans erfrecht. Als wij terugkeren, vallen wij dan meteen weer onder het Nederlands erfrecht of duurt dat ook weer 10 jaar? En blijven onze Amerikaanse testamenten dan ook in Nederland van toepassing? M.O., Miami, Florida

prof.mr.dr. Bernard Schols – Hoogleraar successierecht en belastingen van rechtsverkeer aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Het is van groot belang om onderscheid te maken tussen de internationale erfrechtelijke spelregels en de internationale fiscale (successierechtelijke) spelregels.
Allereerst het erfrecht. Mede door uw Nederlandse nationaliteit gaat voor u het Nederlandse erfrecht gelden zodra u zich in Nederland vestigt. Voor het vermogen in Amerika kan een andere regeling gelden. Een in een buitenlandse vorm geldig opgemaakt testament wordt ook in Nederland gerespecteerd. Het is wel goed om de inhoud van dit testament te laten checken in het licht van het Nederlandse erfrecht.
De ‘tienjarenregeling’ daarentegen is een Nederlandse fiscale regeling voor mensen die ooit in Nederland hebben gewoond en zich als Nederlander in het buitenland vestigen. Zij worden nog tien jaar gevolgd. Zodra u zich in Nederland vestigt, is de Nederlandse erfbelasting rechtstreeks op u van toepassing.
Voor het antwoord op de vraag of ook nog in de Verenigde Staten Amerikaanse erfbelasting wordt geheven, kan ook weer van belang zijn of u daar nog vermogen hebt. Het beste advies is om, voor uw vertrek, contact op te nemen met een Amerikaanse adviseur over het zich eventueel daar nog bevindende vermogen, zeker nu de regels ook nog per deelstaat kunnen verschillen.

 

Mijn opticien heeft een oogmeting gedaan. Op basis daarvan heb ik een bril gekocht van 750 euro. Ik heb nu last van duizeligheid en zie niet scherp. De oogarts zegt dat de opticien een fout maakte. Kan ik de opticien aansprakelijk stellen voor de kosten van de bril? K.L., Zwolle

Mr. Joëlle Linders – Advocaat, voert een algemene civiele praktijk bij Spectrum Advocaten.
U hebt een koopovereenkomst gesloten met uw opticien voor het leveren van een voor uw ogen geschikte bril. Door een verkeerde oogmeting heeft de opticien u een bril geleverd die niet de eigenschappen bezit die u als koper mocht verwachten.
Er is dan sprake van zogeheten non-conformiteit. U hebt recht op levering van dat wat u mocht verwachten. U kunt daarom van de opticien eisen alsnog een bril te leveren met de juiste brilglazen.
Kan de opticien de juiste bril niet binnen een redelijke termijn leveren, dan hebt u het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding ontvangt u uw geld terug en krijgt de opticien de bril terug.
Indien de opticien niet redelijk op uw eis reageert, kunt u deze kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie Optiek, als de opticien hierbij is aangesloten. Kijk op de website van de Geschillencommissie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl.

 

Ik ontdekte na mijn verhuizing dat het oude analoge signaal van de kabeltelevisie niet is afgesloten. Geen hd-kwaliteit uiteraard, maar prima te doen. Ik krijg geen rekeningen van de kabelaar en kijk dus gratis. Moet ik dat zelf melden of is het goed zo? R.J., Oss

Eva Hoefman Juridisch adviseur ConsuWijzer, het loket van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Alleen als u zelf hebt gevraagd om levering van kabeltelevisie moet u daarvoor betalen. Dat is niet het geval.
In de wet staat dat u niet hoeft te betalen voor een ongevraagd geleverde dienst, zoals het signaal van de kabeltelevisie. Stuurt de aanbieder vervolgens een rekening voor de periode dat u gratis hebt gekeken? Dan hoeft u die dus niet te betalen.

U hoeft zelfs niet te melden dat het signaal nog openstaat. Het initiatief ligt namelijk bij de aanbieder. Wil hij dat u gaat betalen voor de kabeltelevisie, dan moet hij u eerst vragen om een abonnement te nemen.
Als u daarmee niet akkoord gaat, zal de aanbieder het televisiesignaal waarschijnlijk afsluiten. U kunt dus gewoon afwachten tot de aanbieder op een dag contact met u opneemt. Of tot het signaal voor de kabeltelevisie door de aanbieder vanzelf wordt afgesloten.

Elsevier nummer 20, 16 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.