economie

Belastingakkoord: ‘Huishouden krijgt 800 euro belastingvoordeel’

Door Servaas van der Laan - 17 juni 2015

De belastinghervorming van het kabinet levert een gemiddeld werkend gezin een voordeel op van ongeveer 800 euro per jaar. Dat zou blijken uit de hoofdlijnen van het coalitieakkoord over de herziening van het belastingstelsel.

Het voordeel wordt gehaald uit een belastingvoordeel voor alle werkenden, meldt de NOS die de belastingplannen in bezit heeft.

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd met enkele honderden euro’s per jaar. Daar bovenop komt een verhoging van het belastingvoordeel voor mensen met kinderen tot 12 jaar en een laag inkomen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voor de middeninkomens gaat het belastingtarief van 42 naar 40 procent. Ook wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd, wat gezinnen met kinderen zo’n 25 tot 50 euro per jaar oplevert.

Koopkracht

Ook voor werkgevers zijn er voordelen. Zo krijgen werkgevers die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen in dienst nemen een zogenoemd ‘loonkostenvoordeel’.

Het kabinet trekt hier een half miljard euro voor uit. In totaal kosten de plannen het kabinet 5 miljard euro. Het kabinet verwacht dat de plannen de lagere inkomens een koopkrachtvoordeel van 3,5 procent gaan opleveren en de hogere inkomens een voordeel van 1,5 procent. Bovenstaande plannen maken deel uit van wat het kabinet ‘pakket 1’ noemt. Dit zijn de plannen die sowieso doorgaan. Het kabinet zorgt dus sowieso voor een lastenverlichting van 5 miljard euro (tegenover een eerder lastenverzwaring van 20 miljard euro).

Minder goed nieuws

Het minder goede nieuws zit verstopt in de ‘pakketten’ 2 en 3. Hierin staan de minder populaire plannen waarover het kabinet nog moet onderhandelen met de oppositie.

Het kabinet wil namelijk de lasten verschuiven van arbeid naar consumptie. Dat is macro-economisch gezien beter voor de economie omdat belasting op arbeid de economie meer verstoort dan belasting op consumptie.

Het idee is, zoals eerder al bekend werd, om in pakket 2 de btw-verhoging voor bepaalde goederen en diensten door te voeren. Het kabinet is voornemens om het lage 6-procentstarief in veel gevallen te verhogen naar 21 procent. Het gaat hier om producten of diensten die volgens het kabinet niet bij de eerste levensbehoeften horen zoals naar de kapper of de bioscoop gaan. Het kabinet hoopt met de btw-verhoging zo’n 5 miljard euro op te halen. Het gevolg is dat werkenden weliswaar netto meer loon overhouden, maar meer kwijt zijn als ze hun fiets laten repareren of een abonnement op Elsevier nemen. Wat dit gaat doen met de consumptie laat zich raden. Niet alle partijen zijn even blij met de timing van dit plan. De economie trekt immers net weer een beetje aan.

Nivellering

‘Pakket 3’ is weggelegd voor de ingewikkelde plannen én voor de plannen waarover binnen de coalitie meningsverschil bestaat. Zo wil het kabinet vier tot vijf miljard euro uit het gemeentefonds halen. Dit is geld dat gemeenten dan bij inwoners zullen gaan terughalen ter compensatie. Bijvoorbeeld door de onroerendezaakbelasting te verhogen.

Dit zou een indirecte nivelleringsmaatregel zijn en de VVD-fractie in de Tweede Kamer zou om die reden niet staan te springen om de plannen. Het is maar zeer de vraag of de plannen uit deze ‘klikobak’ daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

Overleg

Op het ministerie van Financiën is intussen een overleg gestart over de plannen waar Premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) en de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en enkele  fractievoorzitters van oppositiepartijen aan meedoen. De SP en PVV doen daar niet aan mee, omdat ze geen zin hebben in achterkamertjespolitiek. CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP geven wel gehoor aan de oproep.

Dit weekend beklaagde CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zich over het feit dat het kabinet de belastingplannen niet gewoon openbaar maakt. ‘De premier houdt er een bedenkelijke opvatting over de democratie op na,’ zei Buma.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold heeft het kabinet besloten om de hoofdlijnen van de belastingplannen alsnog aan de Tweede Kamer te sturen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.