economie

CBS: werkende vrouw zorgt voor daling werkloosheid

Door Nina Bogosavac - 18 juni 2015

In het afgelopen kwartaal is het aantal mensen in Nederland met een baan gemiddeld met 6.000 per maand gestegen. Opvallend: de stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Demografische ontwikkelingen en economisch herstel spelen naast een hoog onderwijsniveau een rol.

De groei van het aantal werkende vrouwen van maart tot en met mei – dat neerkomt op zo’n 18.000 banen – borduurt voort op een trend die al een jaar zichtbaar is.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben vooral vrouwen in de leeftijdscategorie 45-plus de afgelopen jaren in toenemende mate een baan. Dit zou mede komen omdat jonge generaties vrouwen steeds vaker werken en zij – onvermijdelijk – opschuiven in de leeftijdsschaal. Volgens een woordvoerder van het CBS, tegen elsevier.nl, zal dit proces pas over een paar decennia zijn voltooid.

Ook het aantal jongeren met een baan is toegenomen. Het aantal mannen met werk bleef stabiel. Volgens het CBS speelt vooral het hogere opleidingsniveau van vrouwen mee als oorzaak.

Demografie

Het grootste deel van de banen, dat meegeteld is in dit onderzoek, zijn bijbaantjes. Die worden veelal naast studies vervuld. Maar ook bij ‘serieuze banen’ (meer dan twaalf uur in de week) is sprake van een sterke arbeidstoename van vrouwen.

Volgens het CBS gaat het om een lichte daling van de werkloosheid die nog steeds 7 procent bedraagt, hoger dan voor de crisis.
Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden over de daling, maar zei eerder dat ‘Tegelijkertijd nog steeds veel te veel mensen geen werk hebben. Het bestrijden van de werkloosheid blijft daarom een prioriteit. Juist nu het aantal vacatures toeneemt moeten we kansen die zich voordoen op de arbeidsmarkt benutten.’

Jeugdwerkloosheid

Bij elke fluctuatie in de economie zijn het jongeren die de eerste klappen voelen: ook wanneer het goed gaat. De werkloosheid onder jongeren is vergeleken met een jaar eerder gedaald. In mei 2014 was nog 13 procent van de jongeren werkloos; in mei 2015 was dit 11,1 procent.

Volgens het onderzoek zou de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen naast opleidingsniveau ook komen, omdat zij werken in sectoren waar het economisch herstel het sterkst is: vooral in de bedrijfstakken handel en horeca gaat het goed. Dezelfde trend is zichtbaar in de industrie, een sector waar veel traditiegetrouw veel mannen een baan vinden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.