economie

Herstel van de arbeidsmarkt? Zeker niet op alle gebieden

Door Tom Reijner - 03 juni 2015

Goed nieuws: de verwachting is dat het aantal banen in Nederland dit jaar voor het eerst in drie jaar toeneemt. Toch is het niet in elke regio en sector feest.

Er komen in 2015 zeker 38.000 banen bij, meldt uitkeringsinstantie UWV in de jaarlijkse arbeidsmarktprognose.

Extra werk

Als het extra werk voor zelfstandigen en zzp’ers wordt meegenomen in de cijfers, groeit de werkgelegenheid zelfs met 73.000 banen. In 2016 gaat de instantie uit van een verdere groei, met een voorspelde toename van 54.000. Dat aantal staat nog altijd in schril contrast met het aantal banen dat verloren ging tijdens de crisis. Sinds 2008 is het aantal arbeidsplaatsen teruggelopen met ongeveer 300.000.

Van een stevig, robuust herstel is nog geen sprake, omdat de economische groei daarvoor niet voldoende is. Het UWV ziet wel dat het beter gaat met de economie. Niet alleen de export is een aanjager. Ook de investeringen van bedrijven nemen weer toe. Hierdoor laat ook de arbeidsmarkt enige verbetering zien.

Digitalisering

In de financiële dienstverlening (bijvoorbeeld banken en verzekeraars), de zorg, de industrie en bij de overheid verdwijnen de komende jaren naar schatting nog duizenden banen.

Bij de overheid is dat het gevolg van de bezuinigingen. Ook digitalisering en automatisering spelen een rol in de afname van het aantal banen. Veel werkgevers zijn nog altijd voorzichtig met het aannemen van mensen. Voor jongere werkzoekenden met een lage opleiding, ouderen en langdurig werklozen is het niet eenvoudig om aan werk te komen.

Regio

In maar één regio is er nog banenverlies, en wel in de Achterhoek, een daling van 0,4 procent. Maar waar moet je nu zijn om de grootste kans te maken op een baan? In Amsterdam en in de regio daaromheen, zo blijkt. In de hoofdstad neemt het aantal banen het meest toe, met 3,2 procent. Daarna volgt Flevoland (een plusje van 2,2 procent). Ook Brabant doet het goed. Bijvoorbeeld in de regio Eindhoven, waar het grote Nederlandse hightechbedrijf ASML staat.

In de financiële en economische crisis is tevens het aantal lopende WW-uitkeringen explosief gestegen, van 161.000 in oktober 2008 tot 441.000 eind vorig jaar. Aan die ontwikkeling komt nu voorzichtig een eind. Het UWV rekent erop dat het aantal mensen in de WW eind volgend jaar weer net onder de grens van 400.000 komt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.