economie

Kabinet na weerstand toch bereid te praten over belastingplan

Door Elif Isitman - 24 juni 2015

Het kabinet is bereid zonder ‘belemmeringen of taboes vooraf’ met oppositiepartijen te onderhandelen over het pakket aan lastenverlichting en over een verdere belastinghervorming. Maar die twee elementen horen wel bij elkaar.

Dat zei premier Mark Rutte woensdag in het Kamerdebat over de belastingplannen van het kabinet. Eerder beweerde de coalitie nog dat het pakket wordt doorgevoerd, of de oppositie het er nou mee eens is of niet.

Open

Als oppositiepartijen erop aandringen te praten over 5 miljard euro aan lastenverlichting, is de coalitie daartoe bereid, zegt Rutte nu, maar ‘die oppositiepartijen moeten er dan ook voor open staan om te praten over een grotere hervorming van het belastingstelsel’.

Daarbinnen is een verhoging van het lage btw-tarief een van de opties. Onder meer GroenLinks reageerde verontwaardigd op de maatregel.

Deze optie werd volgens Rutte eerder in vertrouwelijke gesprekken door meerdere partijen als mogelijkheid genoemd. Inhoudelijk wilde hij niet op maatregelen ingaan, want dat zou de onderhandelingen maar negatief beïnvloeden.

Werken

Eerder gaf ook VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra al aan best te willen praten over het totale pakket aan maatregelen. Volgens hem valt er over invulling van de lastenverlichting te onderhandelen, maar staat het bedrag van 5 miljard euro als een paal boven water. Ook moet de lastenverlichting volgens hem nog steeds goed uitvallen voor werkenden.

Ook PvdA-leider Diederik Samsom bood ruimte voor een gesprek, maar wil nog steeds dat een uiteindelijk pakket leidt tot ‘meer werk, meer inkomen en meer rechtvaardigheid’. Hij blijft zich ook vasthouden aan het idee om het lage btw-tarief te verhogen. Een btw-verhoging zal leiden tot lagere lasten op arbeid en mogelijk tot een ‘vergroening van het belastingstelsel,’ aldus Samsom.

De regeringscoalitie sprak vorige week voor het eerst met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP over de belastinghervorming. Daar drongen de oppositiepartijen aan op meer flexibiliteit. Zonder steun van deze vier partijen heeft het kabinet geen meerderheid in de Senaat.

Teleurgesteld

D66 weet na woensdag nog niet of het met het kabinet en andere oppositiepartijen verder wil onderhandelen over de hervormingen. ‘We gaan ons beraden,’ aldus D66-leider Alexander Pechtold.

Hij is ‘teleurgesteld’ na afloop van het debat en vraagt zich of of het wel interessant is om te praten over een situatie waarbij de kansen op een echte belastinghervorming ontbreken of heel moeizaam zijn.

Als D66 niet mee wil onderhandelen, hebben de gesprekken sowieso geen zin: het kabinet heeft de partij nodig voor een meerderheid in de Senaat. De geplande lastenverlichting van 5 miljard euro kan dan wel gewoon doorgaan, want die heeft de steun van het CDA. Eventuele verdergaande hervormingen van het stelsel kunnen echter niet zonder D66.

De andere oppositieleiders toonden zich positiever. Voor ChristenUnie-leider Arie Slob was belangrijk dat er in die onderhandelingen ook gesproken kan worden over een andere invulling van het pakket aan lastenverlichtingen van 5 miljard euro. ‘Wij blijven niet aan de kant staan, wij zullen meespreken’, zei Slob aan het einde van het debat.

Kees van der Staaij (SGP) noemde het belangrijk dat er geen veto’s liggen. Hij heeft ook geen bezwaar tegen vertrouwelijke gesprekken, aangezien ‘de parlementaire geschiedenis leert dat dat soms nodig is’. Jesse Klaver van GroenLinks, die zich eerder verontwaardigd uitte over het plan, zei dat hij wel wil meepraten, ook al is er in zijn inschatting nog een lange weg te gaan voor een echte stelselherziening.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.