economie

‘Kan ik het geld in mijn bv overlaten aan mijn nabestaanden?’

Door Heidi Klijsen - 05 juni 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Ruim twaalf jaar geleden heb ik met het geld van een gouden handdruk een pensioen-bv opgericht. In die besloten vennootschap zit inmiddels een kapitaal van ruim 150.000 euro. Dat geld heb ik zelf niet echt nodig. Kan ik de rechten van deze bv of het kapitaal in de bv na mijn overlijden overlaten aan mijn nabestaanden? E.M., Amsterdam

Over een (gouden) handdruk is belasting verschuldigd, het is per slot van rekening een beloning van een werkgever. Tot
1 januari 2014 kon je die belastingheffing uitstellen door te regelen dat je later periodieke uitkeringen zou gaan ontvangen, die pas bij ontvangst worden belast. U hebt nog zo’n regeling.

Het geld voor de periodieke uitkeringen staat in uw bv. Er zijn twee mogelijkheden. Allereerst kunt u afzien van de periodieke uitkeringen. Dan moet de bv het geld in één keer aan u uitbetalen. Maar de fiscus wil nog steeds geld zien, dus dat gaat ervan af, maar met het overgebleven bedrag kunt u doen wat u wilt.

De tweede mogelijkheid is dat u later toch periodieke uitkeringen gaat ontvangen. Zorg ervoor dat u dan zo min mogelijk ontvangt. Dat kunt u doen door de uitkeringen zo laat mogelijk te laten ingaan, bijvoorbeeld op uw zeventigste. En houd de uitkering zo laag mogelijk, door uw levenskansen op ‘zo lang mogelijk’ te stellen en de rente op ‘zo laag mogelijk’.

Raadpleeg hiervoor een actuarieel adviseur. Door uzelf weinig uit te keren, blijft er waarschijnlijk geld over voor de erfgenamen van de bv-aan­delen. Ook in dat geval is er fiscaal nog wel wat te verhapstukken, dus weeg beide mogelijkheden goed tegen elkaar af.

Mijn hulp doet altijd de was. Recent heeft ze een peperduur wollen truitje op een gewoon wasprogramma gewassen. Het is enorm gekrompen. Ik wil haar niet voor de kosten laten opdraaien. Kan zij dit verhalen op haar verzekering of is dit risico voor mij? H.V., Dordrecht

Indien uw hulp u schade toebrengt tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden, is zij hiervoor niet aansprakelijk ten opzichte van u als werkgever, tenzij er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid.

Bewuste roekeloosheid betekent dat zij risicovol gedrag heeft vertoond en zij zich daadwerkelijk bewust was van het risico dat zij nam. Van deze hoofdregel kun je in een schriftelijke overeenkomst afwijken als uw werknemer is verzekerd voor dit soort schade.

Het ligt anders als de schade niet is toegebracht door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat het wassen van kleding niet behoort tot de taken van uw huishoudelijke hulp en zij dit ook niet kon opvatten als taak.

Een dergelijke situatie valt buiten de arbeidsverhouding en dan is uw huishoudelijke hulp in beginsel wel aansprakelijk. Als zij het niet met opzet heeft gedaan, kan zij mogelijk een beroep doen op haar aansprakelijkheidsverzekering.

Er wordt altijd gezegd dat hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) goedkoper zijn dan hypotheken zonder. Maar is dat wel altijd zo? Ik begreep dat bij lage hypotheken ten opzichte van de waarde van een huis NHG duurder is. F.J., Uden

Dat verschilt per bank. Op dit moment (eind mei) rekent 56 procent van de geldgevers de laagste rente voor een hypotheek met NHG. Bij 19 procent is een ‘gewone’ hypotheek van 50 procent van de marktwaarde goedkoper dan een NHG-hypotheek. Bij de rest is de rente gelijk.

De verschillen zijn groot. Bij BLG Wonen is een hypotheek met NHG 0,3 procent duurder dan de basishypotheek van 50 procent van de marktwaarde, bij NIBC zelfs 0,35 procent. Bij de Woon Bewust Hypotheek van Hypotrust is NHG 0,2 procent duurder.

Eigenlijk is het vreemd dat niet bij veel meer banken een lage hypotheek zonder NHG het goedkoopst is. Dit levert voor een bank minder risico en rompslomp op dan NHG. De opbrengst bij gedwongen verkoop is altijd hoger dan de hypotheek. Bij een NHG-hypotheek hebben banken tegenwoordig een eigen risico van 10 procent van de restschuld.

Elsevier nummer 24, 13 juni 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.