economie

‘Kan ik tijdens mijn reis mijn autoverzekering stopzetten?’

Door Heidi Klijsen - 09 juli 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Mijn partner is Amerikaan en woont hier. Hij krijgt binnenkort uit de Verenigde Staten pensioen. Wanneer hij dat op zijn Amerikaanse bankrekening ontvangt, hoeft hij daarover geen belasting te betalen. Als het pen­sioen rechtstreeks op zijn Nederlandse rekening wordt gestort, moet hij dan belasting betalen in Nederland? G.K. Amsterdam

Een Amerikaan die in Nederland woont en pensioen uit de Verenigde Staten krijgt, wordt voor dat pensioen belast in Nederland, ongeacht of het op een Nederlandse of Amerikaanse bankrekening wordt uitbetaald. Als het voor het nettopensioen niet uitmaakt, kies dan uit praktisch oogpunt voor een Nederlandse bankrekening. Dat voorkomt kostbare procedures om toegang te krijgen tot de rekening bij het overlijden van de Amerikaanse partner.

Iedereen die in Nederland woont, is in Nederland belasting verschuldigd over zijn inkomen. Daarbij maakt het niet uit of dat uit het buitenland afkomstig is.

In Amerika geldt dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit daar belastingplichtig is, ongeacht zijn woonplaats. Om dubbele heffing te voorkomen, regelt het belastingverdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland dat één van de landen bevoegd is om belasting te heffen over het Amerikaans pensioen.

Zijn de Verenigde Staten bevoegd, dan is het Amerikaanse pensioen hier vrijgesteld van heffing. Deze vrijstelling is beperkt: Nederland telt het pensioen wel op bij het inkomen in box 1. Hierdoor is het inkomen waarover Nederland wél bevoegd is te heffen, meestal tegen een hoger tarief belast dan zonder het Amerikaans pensioen het geval zou zijn geweest.

Ik ga een half jaar naar Australië. Kan ik dan de verzekering van mijn auto tijdelijk stopzetten? Kan ik hem dan voor de deur laten staan of mag dat alleen als je wegenbelasting betaalt? Niemand gaat erin rijden gedurende mijn afwezigheid. L.K., Breda

Om de verzekering tijdelijk te mogen opschorten, dient u eerst het kenteken te schorsen bij de RDW. Dit heeft als voordeel dat u geen wegenbelasting hoeft te betalen. De verplichting tot een apk vervalt daarmee ook. Een schorsing duurt maximaal één jaar en kan (tegen kosten) worden verlengd.

Tegenover het wegvallen van de verzekeringspremie, kosten van de apk en wegenbelasting, staan de eenmalige schorsingskosten – 73 euro – en de eventuele stallingskosten die u betaalt om uw auto op een afgesloten privéterrein weg te zetten.

Want het klopt wat u in uw vraag suggereert: de auto mag gedurende de schorsing niet op de openbare weg rijden of staan. In dat geval moet u wel wegenbelasting betalen en geldt ook de verzekeringsplicht weer.

Meer informatie vindt u op de site van de RDW (www.rdw.nl, zoek op ‘voertuig tijdelijk niet gebruiken’). Hier kunt u ook uw kenteken online schorsen.

Mijn partner heeft een bedrijf dat weinig oplevert. Met zijn reserves kan hij het even volhouden. Ik heb een baan, een bescheiden inkomen en een spaarrekening. Ik bouw pensioen op, mijn partner niet. Hoe kunnen wij ons tegen financiële risico’s indekken? J.B., Utrecht

Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt. Om te beginnen kan uw partner wellicht bij de Kamer van Koophandel steun zoeken bij het versterken van zijn bedrijf. Zij hebben meerdere workshops op dit terrein.

Als zijn situatie verbetert, is er wellicht een mogelijkheid om vermogen op te bouwen voor uw pensioen. Bedenk ook dat uw partner als ondernemer geen recht heeft op WW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

En bij het overlijden van uw partner ontvangt u geen nabestaandenpensioen. Zorg er in elk geval voor dat uw partner is aangemeld bij uw werkgever, zodat hij in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen.

Om te bekijken wat mogelijk is en de meeste prioriteit heeft, kunt u een financieel plan laten opstellen. Dat geeft meer inzicht in de financiële situatie en laat zien wanneer er problemen ontstaan als u op de huidige voet doorgaat.

Elsevier nummer 30, 25 juli 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.