economie

‘Moeten we het belang van mijn partner alsnog aangeven?’

Door Heidi Klijsen - 22 juli 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Eerder is een lezersvraag beantwoord over gouden handdrukken, waarin wordt gesteld dat het omzetten van het kapitaal in periodieke uitkeringen uitgesteld zou kunnen worden. Volgens mij is dat onjuist en moeten de uitkeringen uiterlijk ingaan wanneer voor die persoon de AOW-uitkering ingaat. Klopt dat? C.W., Den Haag

Rob Goedhart – Pensioendeskundige en eigenaar van Rob Goedhart Kennismanagement persoonlijke financiën

U hebt gelijk. Bij het antwoord is uitgegaan van de regels die gelden voor lijfrenteverzekeringen die iemand voor zichzelf heeft afgesloten. En dan ook nog voor verzekeringen die vallen onder het nieuwe regime – waarbij andere regels gelden.

Globaal is alles wat na 1 januari 1992 is afgesloten een nieuwe-regime-polis, maar de nieuwe regels gelden ook voor lijfrentepolissen waarbij regelmatig premie werd betaald en die ingingen vanaf 15 oktober 1990. Het voert te ver die hier helemaal uit te schrijven, maar het toont aan dat er veel aspecten zijn waarop verzekerden moeten letten als hun lijfrente- of pensioenkapitaal vrijkomt.

Denk aan vragen als ‘wanneer moeten de uitkeringen (uiterlijk) ingaan?’ ‘Aan wie mogen ze toekomen?’ En: ‘Wat gebeurt er als de ontvanger overlijdt?’

Vaak zijn hierop de regels van toepassing die golden op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten. Tenzij er tussentijds iets aan de overeenkomst is gewijzigd, waardoor nieuwe regels zijn gaan gelden. Zo staat wat u aangeeft op dit moment al niet meer in de wet, maar geldt die regel nog wel.

We moeten dus kijken naar de regels van ‘toen’. Wie deze oude polissen heeft, doet er dus goed aan naar een adviseur te gaan die alle regels en overgangsbepalingen nog goed in beeld heeft.

Mijn partner is sinds de jaren tachtig mede-eigenaar van het huis waarin haar moeder woont. Voorheen deed mijn partner nooit belastingaangifte; nu doen we dat gezamenlijk. Moeten we haar belang alsnog aangeven en zo ja over welke periode? P.K., Breda

mr. Marcel van Kooten – ffp mfp cfp®Fiscaal jurist en financieel planner, verbonden aan adviesbureau OCM3

Het lijkt erop dat uw partner een zogeheten ‘bloot’ eigendom heeft gekregen na het overlijden van haar vader. Haar moeder heeft het vruchtgebruik gekregen over de nalatenschap. Sinds 1 januari 2012 wordt bij de langstlevende ouder de volledige waarde in aanmerking genomen en wordt de bloot-eigendom-waarde van uw partner niet meer tot de bezittingen in box 3 gerekend.

Met terugwerkende kracht gelden wel voorwaarden voor deze defiscalisering. Of dat voor uw partner ook geldt, moet worden onderzocht. Een belastingschuld verjaart in de regel na vijf jaar, tenzij er nieuwe feiten aan het licht komen.

De reden waarom uw partner in het verleden (voor 1 januari 2012) geen aangifteverzoek kreeg voor haar eigendomsbelang, kan er ook mee te maken hebben dat de waarde van het bloot eigendomsrecht onder haar heffingsvrije vermogen viel. Kortom, er resteren nog wel wat punten die u moet (laten) uitzoeken.

Mijn zwager is in 2014 beboet voor rijden onder invloed. Hij heeft gevraagd of hij een taakstraf kon doen. Helaas is hij in november overleden. We hebben dit gemeld aan het Openbaar Ministerie, maar nog niets vernomen. Wat gebeurt er met de boete? M.H., Monster

mr. Joëlle Linders – Advocaat, voert een algemene civiele praktijk bij Spectrum Advocaten

Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft diverse manieren om dat te bestraffen. Ik ga ervan uit dat de boete voor uw zwager een transactievoorstel was: een geldbedrag om strafvervolging te voorkomen. Uit het feit dat de transactie niet wordt betaald, leidt de officier van justitie af dat het voorstel niet wordt geaccepteerd. De zaak wordt dan voorgelegd aan de rechter.

Voordat dit kon gebeuren, is uw zwager overleden. Daardoor vervalt het recht van het OM tot strafvordering op grond van artikel 69 Wetboek van Strafrecht. Het OM zal uw familie dus niet meer benaderen om de boete te voldoen. Helemaal vanzelfsprekend is deze bepaling niet: in vroeger tijden werden straffen zoals boetes wel verhaald op erfgenamen. Tegenwoordig benadrukt het genoemde wetsartikel het persoonlijke karakter van de straf.

Elsevier nummer 31, 1 augustus 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.