economie

Meer bijstandsontvangers, maar stijging is minder snel

Door Shari Deira - 28 augustus 2015

Ondanks het economische herstel, blijft het aantal werklozen met een bijstandsuitkering stijgen. Wel neemt het aantal bijstandsontvangers minder snel toe dan vorig jaar.

Eind juni hadden 447.000 werklozen een bijstandsuitkering, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een toename van 5.000 ten opzichte van het eerste kwartaal.

Werkloosheid

De groei van Nederlanders met een bijstandsuitkering is wel aan het vertragen. In 2013 was de groei gemiddeld nog 8 procent en in 2014 ruim 6 procent. In de eerste twee kwartalen van dit jaar is de groei 4 procent.

Vooral onder 45-plussers neemt het aantal bijstandsontvangers toe, meldt het CBS. Van de 447.000 Nederlanders in de bijstand, waren er in juni 217.000 ouder dan 45 jaar. Bij deze groep is de langdurige werkloosheid het hoogst.

Verder blijkt dat 244.000 bijstandsuitkeringen gaan naar niet-westerse allochtonen.

Werken

Niet alle bijstandsontvangers zitten helemaal zonder werk thuis. Een op de tien bijstandsgerechtigden heeft betaald werk, maar het gaat om banen waarvan de inkomsten onder het bijstandsniveau liggen. Zij krijgen in dat geval een aanvullende bijstandsuitkering.

Deze combinatie van werk en bijstand komt vooral in de grote gemeenten voor. In Apeldoorn, Emmen, Zwolle, het Westland en Amersfoort gaat het om 14 procent. In de vier grote steden en Maastricht is het aantal werkende uitkeringsgerechtigden het kleinst.

Bijstandsontvangers zijn verplicht om te solliciteren en moeten een tegenprestatie verrichten als de gemeente daarom vraagt. Verschillende gemeenten beginnen met proeven om een uitkeringen te verstrekken zonder dat daar regels aan zijn verbonden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.