economie

Nederland gaf minder uit aan krijgsmacht dan rest van EU

Door Thomas Borst - 11 september 2015

De Nederlandse overheid besteedde 1,2 procent van het bruto binnenlands product aan de krijgsmacht. Dat percentage ligt lager dan het gemiddelde van de andere EU-lidstaten.

Het aandeel uitgaven van het bruto binnenlands product van de overige lidstaten van de Europese Unie (EU) is 0,2 procent hoger dan dat van Nederland.

Opvallend is dat het in nood verkerende Griekenland relatief gezien veel uitgeeft aan zijn krijgsmacht, na het Verenigd Koninkrijk zelfs het meest van alle lidstaten.

Ook het relatief lage aandeel van Duitsland (1,08 procent) aan uitgaven van het bruto binnenlands product valt op. Ierland en Luxemburg maakten het laagste percentage vrij.

In 2014 besteedde Nederland veel minder aan defensie dan in 2013. Het afgelopen jaar vormde de krijgsmacht een kostenpost van 7,4 miljard euro. Dat betekent een daling van 191 miljoen euro ten opzichte van 2013.

Gevolgen

Dat het leger minder financiële middelen tot zijn beschikking heeft, was vorige maand terug te zien in de oefeningen. Defensie kampt al jaren met munitietekorten. De gevolgen daarvan werden vorige maand duidelijk.

Veel schietoefeningen werden afgeblazen door het tekort. Bij de oefeningen die wel doorgingen, moesten de militairen zelf ‘pang-pang-pang‘ roepen. Binnen de organisatie werd schande gesproken over de situatie.

Jean Debie, lid van de de militaire vakbond EVB, noemde het munitietekort desastreus voor het moraal van de militair: ‘Je moet dit een professional ook niet willen aandoen.’

Structurele vormen

De uitgavedaling begint structurele vormen aan te nemen. Vanaf 2009 werd minder geld uitgegeven aan defensie en sindsdien zijn de uitgaven met 1,1 miljard euro afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceert.

De bezuinigingen hebben er vooral toe geleid dat er minder is geïnvesteerd in wapens. Er werd in 2014 bijna 100 miljoen euro uitgegeven aan wapens, terwijl dat in 2010 bijna 200 miljoen euro was. Wel werd meer uitgegeven aan goederen en diensten.

Vorige week versterkte de krijgsmacht zich voor in totaal 838,1 miljoen euro met veertien nieuwe Chinook-transporthelikopters.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.