economie

Aantal werklozen sinds 2012 niet zo laag geweest in Nederland

Door Thomas Borst - 21 januari 2016

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van vorig jaar met gemiddeld zevenduizend per maand gedaald. Die afname geldt vooral voor jongere werkenden; 45-plussers komen nog altijd moeilijk aan de bak in Nederland. Het aantal werkenden steeg de afgelopen drie maanden met drieduizend per maand.

In december 2015 lag het werkloosheidspercentage op 6,6 procent van de beroepsbevolking, terwijl dat een jaar eerder 7,2 procent was, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceert. De werkloosheid is naar het laagste niveau sinds 2012 gezakt.

De daling was het sterkst bij de leeftijdscategorie 25- tot 45-jarigen. Ook de jeugdwerkloosheid (werklozen van 15 tot 25 jaar) is in het laatste kwartaal afgenomen, terwijl dat in de maanden daarvoor toenam. In december lag de jeugdwerkloosheid op 11,2 procent van de beroepsbevolking. Onder de 45-plussers daalde de werkloosheid het minst: van 6,7 naar 6,4 procent.

Van de ruim twaalf miljoen Nederlanders van 15 tot 75 jaar had ruim 65 procent (8,3 miljoen mensen) betaald werk: 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen.

Sectoren

In december waren 588.000 mensen werkloos in Nederland, wat neerkomt op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Van hen kregen 446.000 personen een WW-uitkering. Dat is 1,1 procent meer dan in december 2014.

De cijfers voor december wijken af van de andere maanden, want gemiddeld viel het aantal WW-uitkeringen per maand in 2015 lager uit dan in 2014.

Het aantal uitkeringen van mensen afkomstig uit bouwbedrijven is het sterkst gedaald, terwijl de uitkeringen voor mensen vanuit het onderwijs, de grootwinkelbedrijven en de horeca juist toenamen. Ook vanuit de sectoren vervoer, zorg en welzijn vroegen veel mensen een uitkering aan.

Wetgeving

Volgens het CBS heeft de toename van de uitkeringen in december onder meer te maken met de aanpassingen op de Wet Werk en Zekerheid. Deze aanpassingen zorgen er onder meer voor dat het ontslagrecht minder kostbaar wordt voor werkgevers.

Daarnaast is het voor werklozen financieel aantrekkelijker geworden om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken probeerde met de aanpassingen ook meer zekerheid te bieden voor werknemers met een tijdelijk contract. Ze moeten na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract, in plaats van na drie jaar.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.