economie

Asielzoekers betaalden voor eigen opvang, maar veel was het niet

Door Elif Isitman - 23 januari 2016

Asielzoekers hebben in drie jaar voor ongeveer een half miljoen euro bijgedragen aan de kosten van hun opvang. Hoeveel personen precies hebben betaald, is niet bekend.

Het bedrag werd teruggevorderd van asielzoekers die zelf aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moesten aangeven over inkomsten of eigen vermogen te beschikken, in lijn met de Regeling Eigen Bijdrage Asielzoekers (REBA).

Mensen met een verblijfsvergunning die nog in de opvang zitten, mogen werken en met deze regeling bestaat de mogelijkheid om die inkomsten te verrekenen met geld dat wordt verstrekt, door het in te houden dan wel terug te vorderen, zegt een woordvoerder van het COA tegen Elsevier.nl. Het gaat dus vooral om asielzoekers die werk hebben.

Ook gaat het om mensen die in reguliere opvangcentra zitten. Asielzoekers in nood- en crisisopvang hoeven niet te betalen.

Schijntje

Volgens cijfers die het AD op heeft gevraagd bij het COA, hebben asielzoekers in drie jaar voor bijna een half miljoen euro bijgedragen aan de kosten van hun opvang. In 2013 werd 177.000 euro teruggevorderd, en het jaar daarna 178.000 euro. Voor 2015 ligt het bedrag op 137.000 euro.

De teruggevorderde bedragen zijn een schijntje vergeleken met de totale kosten van asielzoekers: in 2015 kwamen 59.000 asielzoekers naar Nederland en de totale kosten voor hun opvang wordt geschat op rond de 1 miljard euro.

Een migranten in een azc ontvangt wekelijks 57,61 euro aan eet- en leefgeld. Bij een inkomen van boven de 185 euro per maand, moet dat worden terugbetaald. Voor het verblijf in het azc wordt geen vergoeding gevraagd.

Niet aan de orde

Asielzoekers die in Nederland arriveren, worden geregistreerd door de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het IND vraagt niet naar het eigen vermogen dat in het thuisland is opgebouwd.

Het COA doet dat later wel, maar heeft zelf geen opsporingsbevoegdheid dus is niet in staat om na te gaan of het wel of niet klopt. Checken of men hier werk heeft, is uiteraard veel makkelijker.

Donderdag zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Asiel na een debat dat het in beslag nemen van bedragen van boven de 350 of 750 euro nu niet aan de orde is, omdat de instroom daarvan niet zou gaan dalen. Nederland neemt geen ‘geld of sieraden’ af van mensen die zich hier melden, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken wel (willen) doen.

‘Een symbolische maatregel die weinig oplevert,’ aldus Dijkhoff. De prioriteiten van het kabinet liggen bij andere maatregelen, zoals de Europese afspraken met Turkije en het veilige landenbeleid. Dijkhoff schrijft de Tweede Kamer binnenkort een brief om opheldering te geven over wat Nederland nu precies wel en niet doet.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.