economie

Twintig gemeenten lappen bijstandsregels bewust aan hun laars

Door Thomas Borst - 24 februari 2016

De regels van de Participatiewet wordt door 29 van de 393 gemeenten in Nederland niet nageleefd. Twintig van hen houden zich bewust niet aan de regels, omdat ze ‘de wet anders interpreteren of niet overtuigd zijn van de noodzaak’ van de tegenprestatie die bij de bijstand hoort.

De negen andere gemeenten hebben gezegd hun beleid aan te passen. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Zij liet de inspectie SZW onderzoek doen naar het werkgelegenheidsbeleid van alle gemeenten.

Tegenprestatie

De 29 gemeenten houden zich niet aan de regels van een zogeheten tegenprestatie bij de bijstand. Dit houdt in dat een uitkeringsgerechtigde verplicht is om ‘onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’ uit te voeren. Deze activiteiten moeten zijn opgedragen door het gemeentebestuur.

De wet trad op 1 januari 2015 in werking en twintig gemeenten zijn nog steeds niet overtuigd van de werking van de regels voor de tegenprestatie. Klijnsma roept hen op om hun beleid aan te passen aan dat van de wet. Negen gemeenten hebben toegezegd maatregelen door te voeren.

‘Grote gemeenten’

In de brief worden de gemeenten niet bij naam genoemd. Volgens de staatssecretaris vinden ‘verschillende grote gemeenten’ het toekennen en uitvoeren van de regels over een tegenprestatie ‘een vrijblijvende aangelegenheid’ is.

De twintig gemeenten vinden dat de Participatiewet mogelijkheden biedt om een eigen beleid te voeren omtrent de tegenprestatie. Klijnsma zal in overleg gaan met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) om de situatie te bespreken.

De Participatiewet was ruim een jaar geleden de opvolger van de Wet werk en bijstand. De gemeenten mogen hun eigen beleid bij de uitvoering bepalen, mits ze zich aan de wettelijke grenzen houden. Met de wet probeert het kabinet onder meer om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te activeren om werk te zoeken. Een aantal gemeenten heeft al langer kritiek op de wet, omdat de regels volgens hen contraproductief zouden zijn en te veel tijd en geld kosten.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.