economie

Kan aflossingsvrije hypotheek mee naar nieuw huis?

Door Heidi Klijsen - 17 maart 2016

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Executeur
De uitbetaling van de erfenis van tante wordt geblokkeerd door een erfgenaam. Hij wil de executeur geen volmacht geven. Ze hebben een conflict over de financiële afhandeling van de erfenis. De rest moet nu wel erfbelasting betalen, terwijl ze niets krijgen. Kan ik de executeur dwingen te betalen? G.H., Amsterdam

– prof.mr.dr. Bernard Schols,
hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Een executeur is bevoegd om een nalatenschap af te wikkelen op grond van het testament van de overledene, zonder bemoeienis van de erfgenamen. Afwikkeling houdt in het beheren van de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap, waarin begrepen de legaten, begrafeniskosten en belastingen.

Een volmacht is niet altijd nodig, omdat de overledene als het ware in zijn testament al een volmacht van ‘vlees en bloed’ heeft gegeven, in de vorm van de benoeming van een executeur. Als dubbele zekerheid vraagt een notaris nog wel eens aan een erfgenaam een (extra) volmacht, ter versterking van de positie van de executeur.

De executeur is verplicht om de aangifte te doen voor de erfbelasting en is vervolgens uit hoofde van zijn functie verplicht om de erfbelasting namens de erfgenamen uit de nalatenschap te voldoen. Achteraf, bij de verdeling, kan verrekening plaatshebben van de voorgeschoten belasting.

Op zich kunt u wel al belasting verschuldigd zijn zonder dat u de geërfde gelden uitgekeerd hebt gekregen. In dit geval zou ik vriendelijk doch zeer dringend een beroep doen op het zorgvuldig handelen van de executeur, en hem verzoeken de erfbelasting alvast uit de nalatenschap te betalen.

Verhuizen
Ik ga binnenkort verhuizen naar een grotere woning. Kan ik mijn huidige
of mag dat niet meer, gezien de fiscale regelgeving? M.V., Maastricht

Jeroen Wolfsen ffp, financieel planner en ­directeur van vergelijkingssite MoneyWise.nl
Dit zijn eigenlijk twee vragen. Of u de ­hypotheek mag meenemen, hangt af van de voorwaarden van uw huidige lening. Niet elke hypotheek biedt deze mogelijkheid. Daarnaast neemt u de hypotheek niet echt mee. U moet gewoon een nieuwe hypotheek afsluiten bij dezelfde bank.

De bank vraagt hierbij om alle gegevens, om een nieuwe hypotheek te kunnen beoordelen. U moet ook naar de notaris. Eigenlijk neemt u dus alleen de rente mee: u houdt voor de nog resterende rentevaste periode dezelfde rente als op uw huidige hypotheek.

Daarnaast is er een fiscale spelregel. Vanaf 2013 geldt voor nieuwe hypotheken dat de rente alleen aftrekbaar is als u daadwerkelijk, lineair of annuïtair, aflost op de lening.

Voor aflossingsvrije leningen die op 31 december 2012 bestonden, geldt een overgangsrecht. U mag dan voor de nieuwe woning maximaal 50 procent van de waarde van de woning aflossingsvrij lenen.

Garantie
Ik heb zo’n drie jaar geleden een wasdroger gekocht. Eind vorig jaar verstreek de garantie. Nu doet de droger het niet meer. Zo’n ding zou toch zeker tien jaar moeten meegaan. Kan ik de verkoper erop aanspreken? S.Z., Utrecht

Anne van ‘t Hoff, juridisch adviseur Consuwijzer, het overheidsloket voor consumenten van Autoriteit Consument & Markt (ACM)

U hebt recht op een deugdelijk product. Dit wettelijk recht komt voort uit de koopovereenkomst die u met de verkoper hebt gesloten. Dat de fabrieksgarantie verstreken is, maakt niet uit. Is het product eerder kapot dan u mocht verwachten en hebt u er normaal gebruik van gemaakt? Dan kunt u de verkoper aanspreken.
De verkoper is verplicht een kosteloze oplossing te bieden, in de vorm van een reparatie of vervanging. U kunt niet altijd kiezen tussen een reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. Dat mag.

Is reparatie of vervanging geen goede oplossing? Dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Dit betekent dat de verkoper het product terugkrijgt en u het aankoopbedrag. Het kan redelijk zijn dat u niet het hele oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. Bijvoorbeeld als u het product lange tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken.
Elsevier nummer 12, 26 maart 2016

NR. 12, 2016

Gerelateerde artikelen

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.