economie

Hoe werkt een schenking op papier aan mijn kinderen?

Door Heidi Klijsen - 26 april 2016

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Erfenis
Ik ben voor een achtste deel erfgenaam geworden van onroerend goed – een monument – waar ik echter helemaal niets mee kan of mag. Ik heb het ter schenking aangeboden aan de gemeente, maar zelfs dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Hoe kan ik van dit deel van het monument af? G.L., Amsterdam

mr. Kristien Aerts-de Kok, Advocaat civiel onroerend goed bij RST advocaten in Steenbergen
In dit korte bestek kan ik deze zaak niet uitgebreid behandelen, maar ik help u wat op weg. Door de erfenis bent u deelgenoot geworden van een zogeheten gemeenschap. Iedere deelgenoot is normaal gesproken vrij om over zijn aandeel te beschikken.

Hij kan zijn aandeel bijvoorbeeld verkopen, tenzij contractueel anders is overeengekomen. Het probleem is dat als je een gedeelte van het onroerend goed wilt verkopen, het perceel moet worden gesplitst. Daartoe zijn de deelgenoten alleen gezamenlijk bevoegd.

Wel mag iedere deelgenoot vorderen dat het gemeenschappelijk goed wordt verdeeld. De rechter die hierover moet beslissen, heeft een aantal mogelijkheden om tot een beslissing te komen.

Opties zijn splitsing van het perceel in twee of meer delen, of toedeling tegen vergoeding van het gehele goed aan één van de deelgenoten. Wat ook kan, is verkoop van het goed of een deel daarvan aan een derde, waarna de opbrengst wordt verdeeld. De rechter heeft nog meer mogelijkheden, waarbij hij kijkt naar de belangen van de overige deelgenoten.

Wat deze kwestie lastig maakt, is dat in de procedure alle deelgenoten moeten worden opgeroepen.

Schenking
Ik wil 10 jaar lang 5.000 euro per jaar schenken aan de kinderen. Het geld leen ik steeds direct terug à 6 procent rente. Kan ik de overeenkomst hiervoor zelf opstellen of moet ik om fiscale redenen langs de notaris? J.H., Nuenen

mr. Angela Luijsterburg, notaris bij Linders Notarissen Breda
Bij een schenking op papier, zoals u wilt optuigen, geeft u de kinderen een bedrag dat ze direct weer aan u teruglenen. Uw kinderen krijgen een vordering op u, waarover u jaarlijks een rente van 6 procent moet betalen.

Meestal wordt bepaald dat deze vordering pas opeisbaar is bij overlijden van de ouder(s). De Hoge Raad heeft eind 2011 bepaald dat een papieren schenking, opeisbaar bij overlijden, is te kwalificeren als een ‘schenking ter zake des doods’. Dit is een schenking die de strekking heeft pas na overlijden van de schenker te worden uitgevoerd.

Een dergelijke schenking moet bij notariële akte plaatsvinden om geldig te zijn en erfbelasting te voorkomen. De notaris stelt de akte op. De schenker moet deze akte, net zoals een testament, ook persoonlijk tekenen. Om per jaar de vrijstelling te benutten, moet elk jaar opnieuw zo’n notariële akte worden opgemaakt.

Slechte wijn
Bij mijn bestelling van 18 flessen wijn à 18,50 euro zaten er twee met ‘kurk’. Daar kom je pas achter als ze open zijn. De verkoper zegt dat er niets mis mee is en weigert de flessen te vergoeden. Wat nu? R.V., Haarlem

Anne van ‘t Hoff, Juridisch adviseur Consuwijzer, het overheidsloket voor consumenten van Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Hebt u de flessen als particulier gekocht? En is er een ondeugdelijk product geleverd, maar ontkent de verkoper van de flessen wijn dat? Dan is de vraag wie wat moet bewijzen.

De stelregel is: wie eist bewijst. Als u stelt dat er sprake is van een ondeugdelijk product (wijn met kurk), dan zult u dit moeten bewijzen. Bij een consumentenkoop geldt echter nog een extra regel. Doet het gebrek zich voor binnen de eerste zes maanden na aankoop, dan wordt de bewijslast omgekeerd.

Maar dit geldt weer niet voor sommige gebreken, omdat de aard van het gebrek dat niet toelaat. Het zal ook in uw situatie lastig worden om de bewijslast om te keren. ‘U hebt de fles verkeerd opengemaakt,’ zou de verkoper van de wijn bijvoorbeeld kunnen beweren.

U zou in dit geval dan toch zelf moeten bewijzen dat er een ondeugdelijk product is geleverd. En dat lijkt mij, gezien de aard van de klacht, best lastig.

NR. 18, 2016

Gerelateerde artikelen

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.