Jean Dohmen

Kabinet, stop met rampzalige aanpak woningmarkt

Door Jean Dohmen - 19 december 2012

De beperking van de hypotheekrenteaftrek duwt de huizenmarkt alleen maar dieper in de problemen. Steeds meer huizen staan ‘onder water’, starters zien hun maandlasten fors stijgen. Het kabinet moet deze desastreuze maatregelen schrappen

Aan de prijsdalingen op de huizenmarkt zal in 2013 geen einde komen. Dat de tot onrealistische hoogte gestegen prijzen nu dalen, is begrijpelijk. Huizenkopers moesten financieel steeds verder op hun tenen gaan staan om de explosief gestegen vraagprijzen nog te kunnen betalen.

Onder water

Banken waren medeverantwoordelijk voor die prijsstijging: zij stelden huizenkopers in staat onverantwoord veel geld te lenen. Onder politieke druk zijn zij strenger geworden, waardoor kopers minder konden lenen. Die ingreep leidde tot een verdere daling van de prijzen.

Door de voortdurende prijsdaling staan steeds meer huizen onder water: de hypotheek is hoger dan de waarde. Bij een gedwongen verkoop, bijvoorbeeld na een scheiding of bij het verlies van werk, blijven huiseigenaren met een forse restschuld zitten.

Malaise vergroten

Het kabinet moet geen maatregelen nemen die de malaise op de huizenmarkt verder vergroten. Er is onderhand genoeg gedaan om te voorkomen dat huizenkopers te veel lenen. De strenge eisen aan startersleningen vanaf 1 januari 2013 en de beperking van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 (hogere inkomens krijgen elk jaar een half procent minder aftrek) zijn twee bruggen te ver.

De maandlasten voor starters, die hun lening binnen dertig jaar volledig moeten aflossen, zullen flink stijgen. Zij kunnen daardoor minder lenen. Het gevolg laat zich raden: de prijzen zullen daardoor verder dalen, en nog meer huizen komen onder water te staan. Daar is niemand bij gebaat.

Slechtste moment

De overheid lijkt blind voor de funeste gevolgen van dit beleid, midden in een economische crisis. Decennialang was hervorming van de woningmarkt politiek onbespreekbaar, en nu, op het slechtst denkbare moment, wordt opeens wel ingegrepen.

Op de lange termijn is zo’n hervorming volgens het kabinet goed voor de economie. Op de korte termijn schiet de huizenmarkt er geen steek mee op, en het vermogen van huiseigenaren daalt harder dan nodig. Het kabinet moet daarmee stoppen voor er nog meer schade wordt aangericht.

De positie van starters moet worden versterkt, sparen voor de aanschaf een eigen huis aangemoedigd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.