Remko Nods

Gepensioneerden voelen de crisis onevenredig zwaar

Door Remko Nods - 11 januari 2013

Gepensioneerden gaan er dit jaar, en waarschijnlijk ook volgend jaar, fors op achteruit door belastingmaatregelen en doordat veel pensioenfondsen in april moeten korten op de uitkeringen en aanspraken. Deels onvermijdelijk, maar ook wrang.

Crisismaatregelen en lastenverzwaringen, in combinatie met pensioenkortingen, raken de gepensioneerden onevenredig zwaar. Vanaf januari 2013 gaat het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting fors omhoog van 3,9 tot 19,1 procent.

Gepensioneerden met een bescheiden aanvullend pensioen van 1.000 euro gaan er alleen al daardoor zo’n 40 euro netto per maand op achteruit.

Een forse aderlating vergeleken met de werknemer met een modaal inkomen, die in januari zo’n 20 euro extra op zijn eerste loonstrook van dit jaar aantreft.

De verhoging van het eigen risico in de zorgverzekering is dan nog niet meegeteld. Met de zeer beperkte verhoging van de AOW-uitkeringen is dit allemaal niet op te vangen.

Kortingen

In april gaan zo’n tachtig pensioenfondsen, waaronder een aantal grote fondsen, bovendien de aanvullende pensioenen korten. De kortingen variëren van 0,5 tot 7 procent. De kans is groot dat het hierbij niet blijft, en dat pensioenfondsen volgend jaar nogmaals moeten korten.

Bij een aanvullend pensioen van 1.000 euro bruto betekent een korting van 7 procent een netto inkomensverlies van nog eens 57 euro. Deze kortingen zijn omstreden, omdat ze vooral het gevolg zijn van de lage rentestand.

Die lage rente is weer het gevolg van het crisisbeleid van de centrale banken. Kortingen nog verder uitstellen, is echter geen optie, want dan is het risico te groot dat er voor jongeren straks niets meer overblijft.

Huren

In juli gaan ook de huren nog flink omhoog – vaak meer dan de inflatie. Een gepensioneerde met een aanvullend pensioen van 1.000 euro bruto, kan daar straks nog net de huur van betalen. Hij zal van de AOW-uitkering moeten leven. Dat is geen vetpot.

In plaats van zelf de tering naar de nering te zetten, laat het kabinet gepensioneerden flink meebetalen aan de oplossing van de begrotingsproblemen. Gepensioneerden zitten er namelijk warmpjes bij, zo bleek uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Maar het vermogen is scheef verdeeld. Gepensioneerden met een (hypotheekvrij) huis, kunnen de klappen vaak nog wel opvangen. Maar een groot deel van de gepensioneerden heeft altijd in een huurhuis gewoond. Zij voelen de crisis onevenredig zwaar. Dat is wrang.

Het kabinet presenteert bepaalde groepen mensen zulke hoge lastenverzwaringen, dat de economie daardoor onnodig veel schade oploopt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.