Remko Nods

Pensioen van 70 procent van het loon wordt een illusie

Door Remko Nods - 10 juni 2013

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de versobering van het pensioenstelsel, die het kabinet-Rutte heeft voorgesteld. Jongeren dreigen veel minder pensioen te gaan opbouwen

Nu meer poen, of straks een goed pensioen? Die vraag komt vandaag aan de orde in het Kamerdebat over de pensioenpremies. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen die de pensioenpremies met 15 procent – ofwel 6 miljard euro per jaar – wil verlagen.

Voor het kabinet is de extra belastingopbrengst van 2,9 miljard het belangrijkste motief. Kamerleden zien in de premieverlaging vooral de mogelijkheid om de koopkracht van werknemers een impuls te geven. Werknemers zouden er volgens De Telegraaf netto tot 1.000 euro per jaar op vooruit gaan. Als ze dat gaan uitgeven, zou dat de economie een steuntje in de rug kunnen geven.

Grote nadelen

Het is echter de vraag of werknemers het geld gaan uitgeven. En zo ja, waaraan? In de praktijk lekt een deel van zo’n bestedingsimpuls weg naar het buitenland via de import van consumptiegoederen.

De bestedingsimpuls heeft ook grote nadelen. Vooral jonge werknemers zullen aanzienlijk minder pensioen kunnen opbouwen. Daardoor zullen ze in de praktijk op hun pensioendatum nog maximaal 50 procent van hun salaris aan pensioen krijgen, zo berekende onlangs het Verbond van Verzekeraars.

Wederom de klos

De sociale partners, de verzekeraars en de Pensioenfederatie waarschuwen voor de gevolgen van de versobering van de pensioenopbouw die jongeren onevenredig hard raakt.

De extra belastinginkomsten voor de overheid helpen nu bij het terugdringen van het begrotingstekort, maar op lange termijn zullen de belastingopbrengsten fors lager uitvallen. Op pensioenaanspraken rust immers een fiscale claim van gemiddeld 40 procent.

Het kabinet ziet de financiële problemen van de vergrijzing over circa twintig jaar fors toenemen. Het laat zich raden wie dan wederom de klos is: de jongeren van vandaag.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.