Philip Willems

Laat dat Energieakkoord maar sneven

05 juli 2013

Tegen 12 juli willen milieu-activisten plus de onderhandelaars van de vakbonden, van grotebedrijvenlobby VNO-NCW en van de chemische industrie, die samen aan tafel zitten onder leiding van Sociaal Economische Raad-voorzitter Wiebe Draijer, een overeenkomst over een zogeheten Energieakkoord. Het is te hopen dat ze er niet uitkomen.

Waar gaat het over? In het Regeerakkoord spraken VVD en PvdA af dat Nederland tegen 2020 16 procent van zijn energie uit duurzame bronnen haalt.

Opslag Duurzame Energie

Om dat doel te halen, moet flink geïnvesteerd worden. Dat doet de overheid niet zozeer door de budgetten van de energiebelasting (die reeds alle consumenten en bedrijven treft) of een ander potje aan te spreken, maar vooral met een nieuwe belasting: de zogeheten Opslag Duurzame Energie.

Die belasting loopt de komende jaren flink op. In 2013 bedraagt ze per huishouden zo’n 9 euro per jaar, in 2018 150 euro. Structureel gaat het om een lastenverzwaring van 2,4 miljard euro.

Vette kluif

Om dat bedrag gaat het in de onderhandelingen bij de SER. Wie krijgt deze heerlijke vette kluif, uw belastinggeld?

Wie? Wie aan tafel zit. Deze week lekte een conceptversie van het Energieakkoord uit. Het resultaat is min of meer voorspelbaar als totaal uiteenlopende partijen als de chemische industrie en de milieulobby aan een tafel worden gezet. Ieder krijgt een stuk, van coherent beleid is geen sprake.

Milieulobby

Zo wordt op verzoek van de milieulobby opnieuw geïnvesteerd in windmolens, al is de technologie achterhaald. De chemische industrie bekwam dat de kolenbelasting wordt afgeschaft.

De werkgeverslobby is er onder meer mee opgezet dat verhuurders van woningen zullen worden verplicht hun woningen te ‘verduurzamen’. Misschien zullen ook huiseigenaren verplicht worden flink in isolatie te investeren voor ze hun huis te koop mogen aanbieden. Dat laatste mag burgers misschien op kosten jagen, het levert ook banen op.

Huizenbezitters

De vraag of huizenbezitters niet zelf mogen beslissen of ze een prachtig afgewerkte, energiezuinige woning te koop aanbieden, dan een wel een onafgewerkte en zo goedkope hut, is blijkbaar niet relevant.

In de einddagen van de onderhandelingen gaat het er vooral nog om of er wel voldoende geld is. De miljarden zijn verdeeld, en vooral de milieulobby wil extra lastenverzwaringen om al haar plannen te verwezenlijken. Minister Henk Kamp (VVD), die als minister van Economische Zaken het akkoord moet bekrachtigen, vindt dat toch een beetje ver gaan. ‘Het is de vraag of je de lasten van bedrijven en burgers kunt verhogen,’ vertelde hij.

Ondemocratisch

Het antwoord op zijn vraag is eenvoudig: nee. Nederlands zit al vijf jaar in een economische crisis. De overheid moet steeds weer nieuwe manieren verzinnen om de overheidsfinanciën niet verder uit te hand te laten lopen, en voert vooral de ene na de andere belastingverhoging door.

Meer belastingen, ondemocratisch verdeeld door enkele lobbyclubs en bedrijfssectoren, met bijgevolg zeer twijfelachtige uitkomst, is dan het laatste waar burgers op zitten te wachten.

Volg Philip Willems op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.