Peter Riezebos

We worden voortdurend bedonderd door de voedingsindustrie

Door Peter Riezebos - 11 juli 2013

Het is tijd voor eerlijke informatieverschaffing in de supermarkt. Welvaartziekten als type 2 diabetes worden veroorzaakt door te veel suiker. Lang niet altijd zijn we ons hiervan bewust. Onduidelijke, bedrieglijke etiketten dragen hieraan bij.

Het is voor de consument niet meer duidelijk wat wel of niet gezond is. Deze verwarring wordt doelbewust veroorzaakt door de voedingsindustrie.

Haar onbegrijpelijke, dan wel onoverzichtelijke, etiketten verdoezelen de ware samenstelling en stimuleren onwillekeurige verkoop.

Zulke onbewuste aankopen resulteren steeds vaker in langdurige gezondheidsklachten. Onkunde is hierbij een van de oorzaken. We denken gezond te eten, maar vaak valt dit te betwisten.

Een van de grote boosdoeners is suiker. De uiterst verslavende stof domineert de supermarkt. Hoeveel suiker er in een product zit, is vaak lastig vast te stellen. Wazige percentages worden hierbij afgewisseld met de truc van onbegrijpelijke benamingen.

Drugs

Het witte goud blijkt, in de mate waarin we het inmiddels consumeren, niets minder dan een dodelijke substantie. Zou suiker vandaag de dag zijn uitgevonden, dan kwam het waarschijnlijk op de lijst met verboden middelen.

De heroïne onder de voedingsmiddelen is dan ook dé voorspeller van type 2 diabetes en andere fysieke en cognitieve ziekten. Diabetes, de chronische ziekte die ook zorgt voor hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid, is de meest voorkomende ziekte in Nederland.

Wetenschap

De schadelijke gevolgen van suiker zijn al vaak wetenschappelijk vastgesteld.

Zo maakt een analyse in 175 landen over het laatste decennium inzichtelijk dat suiker elf keer zoveel veroorzaker is van diabetes als reguliere calorieën.

Het moment dat suiker ergens ter wereld werd ingevoerd – door de hogere levensstandaard – kwam diabetes 2 om de hoek kijken. De suikerinname bepaalt hierin de variatie, en niet zozeer afwezige fysieke activiteit, overgewicht of obesitas. Deze factoren versterken de opkomst slechts.

Misleiden

Artikelen die dergelijke claims tegenspreken, zijn meestal gefinancierd door de suikerindustrie zelf. Nog zo’n bewonderenswaardige methode om de consument te misleiden.

De exponentiële toename van diabetes is zeer verontrustend. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal Nederlanders met diabetes tussen 2000 en 2011 met ruim de helft gestegen.

De prognose indiceert zelfs 1,3 miljoen diagnoses in 2025. Nagenoeg allemaal type 2 diabetes.

Suikermaffia

De voedingsindustrie probeert al jaren de schadelijke effecten van suiker te verbloemen. Als een ware suikermaffia lobbyt zij zich een ongeluk om regelgeving te ondermijnen en gezondheidsvoorlichting tegen te gaan. En niet onverdienstelijk.

Zo wist de industrie met 1 miljard euro transparante etikettering tegen te gaan. Een nieuw, simpel en uiterst overzichtelijk systeem onderscheidde gezonde en ongezonde voedingsstoffen door de kleuren van een verkeerslicht. Herkenbaar voor iedereen.

Door die diepe tast in de buidel stemde het Europees Parlement tegen.

Voorstanders

Uit een consumentenstudie in Nederland blijkt dat ruim 80 procent van de ondervraagden vindt dat de overheid een standaard moet opstellen voor etiketten. Deze moet het mogelijk maken om in één oogopslag te kunnen zien of een product gezond is. 90 procent is voorstander van het gediskwalificeerde verkeerslichtsysteem.

De onnatuurlijke stijging van levensbedreigende ziekten, zoals diabetes, in Nederland eist een eerlijkere informatieverschaffing.

Prettig

En gezondheidsvoorlichting is aardig, echter als de consument in de winkel al wordt bedonderd, hoe kan zij zich dan een gezonde levensstijl aanmeten?

Iedereen moet zelf weten wat hij of zij qua voedingsstoffen naar binnen werkt, maar het zou wel prettig zijn als dit een weloverwogen keuze is die stoelt op heldere kennisgeving.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.