Fleuriëtte van de Velde

Nederlandse werklozen moeten aan het werk, dus verlaag het minimumloon!

Door Fleuriëtte van de Velde - 27 augustus 2013

Het minimumloon in Nederland blijkt hoger dan wat nodig is voor een redelijk bestaan. Verlagen dus, dan hoeft minister Asscher zich ook niet meer druk te maken om Bulgaren die Nederlandse banen inpikken.

Het Nederlandse minimumloon is hoger dan wat iemand in Nederland nodig heeft voor een redelijk bestaan. Dat stelt de WageIndicator Foundation, de voormalige stichting Loonwijzer, die wereldwijd inkomens vergelijkt.

Dat is goed nieuws voor PvdA-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Hij klaagde onlangs dat Oost-Europeanen de banen inpikken van laagopgeleide Nederlanders en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Die piekert er natuurlijk niet over om het vrije verkeer van personen aan banden te leggen.

Te duur

Er is een betere oplossing. Nederland moet iets doen aan dat veel te hoge minimumloon.

Het Nederlandse minimumloon behoort tot de hoogste van Europa. Een hoog minimumloon maakt laagopgeleiden te duur voor werkgevers: zij zijn niet productief genoeg en kunnen hun salaris daardoor niet waarmaken.

Daarom is de werkloosheid onder laagopgeleiden hoog, terwijl Oost-Europeanen naar Nederland komen om simpel werk te doen. Zij zijn wel productief genoeg: ze werken hard en melden zich minder vaak ziek, waardoor ze het hoge minimumloon wel waarmaken.

Royaal

Maar hun aantal zal verder stijgen als straks de ook grenzen voor Bulgarije en Roemenië opengaan. Het minimumloon is gekoppeld aan de bijstandsuitkeringen, dus die zijn relatief ook hoog.

De royale verzorgingsstaat in combinatie met het hoge minimumloon maakt Nederland aantrekkelijk voor Oost-Europese laagopgeleide werkzoekenden. Voor al die mensen is niet genoeg laagopgeleid werk. Dat holt de verzorgingsstaat uit.

Het kan best een tandje minder met dat minimumloon. Zo kunnen onze eigen werklozen aan het werk en wordt Nederland minder aantrekkelijk voor buitenlandse werkzoekenden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.