Remko Nods

Verhoging van pensioenen klinkt leuk, maar jongere werknemers zijn de dupe

Door Remko Nods - 31 januari 2014

Pensioenfondsen die nog maar net voldoende vermogen hebben, beginnen al weer geld uit delen. Zij hebben wel wat uit te leggen aan de jongere werknemers.

Pensioenfonds ABP – voor ambtenaren en docenten – gaat de pensioenkorting van 0,5 procent van vorig jaar al weer repareren. Zorg en Welzijn (zorgsector) gaat zelfs de pensioenen weer deels aanpassen aan de inflatie.

Dit terwijl deze fondsen nog maar net voldoen aan de minimumeisen van de toezichthouder: een dekkingsgraad van minimaal 104,2 procent.

Twee grote fondsen in de industrie (PME en PMT) zitten net onder het minimum, maar weigeren een beperkte korting door te voeren. Daarmee tarten ze de toezichthouder.

Omslaan

Het klinkt nobel, maar de fondsen moeten juist terughoudend zijn met geld uitdelen als hun vermogenspositie nog zo fragiel is. De financiële markten zijn grillig. Een minimale buffer kan zo weer omslaan in een tekort, waardoor opnieuw kortingen dreigen.

Fondsen die nu geld gaan uitdelen, hebben iets uit te leggen aan jongere werknemers. Een korting repareren voor een gepensioneerde met een flinke pensioenaanspraak is (in euro’s) veel duurder dan voor een jongere die nog maar 2.000 euro pensioen heeft opgebouwd.

Dit geldt ook voor de indexatie van aanspraken en uitkeringen. Zeker fondsen met veel gepensioneerden en oudere werknemers kunnen het uitdelen van geld beter uitstellen tot hun dekkingsgraad circa 110 procent bedraagt.

Jongeren

Uitstel van reparaties van kortingen en indexaties mag vervelend zijn voor gepensioneerden, maar zij hebben in de jaren negentig veelal geen zogeheten kostendekkende premie betaald. De resterende levensverwachting van 65-plussers is de afgelopen vijftien jaar veel sneller gestegen dan voorzien. Dat kostte een gemiddeld pensioenfonds 9 procentpunt op de dekkingsgraad.

De rekening daarvan dreigt nogal eenzijdig te worden neergelegd bij de jongeren. Zij betalen nu een veel hogere (kostendekkende) premie, en bouwen daarvoor minder pensioen op, dat ook nog moet worden gekort als de dekkingsgraden weer onder druk komen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.