Jean Dohmen

Kabinet, verlaag de belastingen op arbeid met spoed

Door Jean Dohmen - 19 september 2014

De herziening van het oude belastingstelsel is een tijdrovende klus. Het is niet de bedoeling dat het kabinet in de tussentijd alles bij het oude laat.

Beter laat dan nooit. Voor de zomer van 2015 komt het kabinet alsnog met de eerste concrete voorstellen om het belastingstelsel te herzien, beloofde premier Mark Rutte (VVD) deze week na fikse kritiek uit de Tweede Kamer. Die vindt dat het kabinet veel te traag is.

Onder handen

Het huidige, in 2001 ingevoerde belastingstelsel moet dringend onder handen worden genomen. Het is niet alleen veel te complex, er wordt onnodig geld rondgepompt en werk wordt te zwaar belast. Dat is slecht voor de economie. Door de hoge lasten van arbeid nemen werkgevers ook minder mensen aan.

De ervaring met eerdere belastingherzieningen leert dat invoering van een compleet nieuw stelsel veel tijd kost. De invoering van het huidige stelsel in 2001 werd vier jaar lang voorbereid. Dat zou betekenen dat de huidige klus pas in 2019 voltooid is.

Schade

Het is niet de bedoeling dat het kabinet in de tussentijd alles bij het oude laat. Opeenvolgende lastenverzwaringen van dit kabinet hebben de economie schade toegebracht. Consumenten zagen dat ze er netto op achteruit gingen en hielden de hand op de knip.

Dat is een van de redenen waarom de Nederlandse economie meer onder de economische crisis heeft geleden dan die in andere landen. De belastingverlaging voor werknemers die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde, heeft niet veel om het lijf. Er is dus alle reden om de belastingen voor deze groep met spoed substantieel te verlagen, zodat werken weer meer loont.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.