Ron Kosterman

Kom niet aan mijn portemonnee: de bestuurder en zijn topsalaris

Door Ron Kosterman - 06 januari 2015

Economieredacteur Ron Kosterman ziet de onwil om topsalarissen aan banden te leggen, zowel bij beursfondsen als bij de overheid.

Gaat het om topsalarissen, dan is er altijd wat. Aanpassingen, zeker als die neerwaarts kunnen uitpakken, gaan nooit zonder slag of stoot. Wordt een maatregel tot matiging eindelijk ingevoerd, dan is het, zeker bij beursgenoteerde bedrijven, usance om elders compensatie te zoeken.

Toen al te ruimhartige optieregelingen enigszins aan banden werden gelegd, werden cashbonussen populair. Toen die door strengere prestatiecriteria lager uitvielen, werden de pensioenpotten van de top­managers extra gevuld.

Wat ze in het bedrijfsleven doen, doen ze in de (semi)publieke sector op een andere manier. De baas van een woningbouwcorporatie wil erbij horen, de ziekenhuisdirecteur evenzeer. Niemand wil een sukkel zijn.

De op 1 januari 2013 ingevoerde Wet normering topinkomens (WNT) werd door tal van (semi)publieke organisaties dusdanig genegeerd, dat het kabinet besloot de wet aan te scherpen. Vanaf dit jaar moest gelden dat bestuurders hoogstens een ministerssalaris zouden krijgen. In onder meer de zorg krijgen ze dat niet rond. De nieuwe WNT gaat op zijn vroegst in 2016 in.

Bonuswet

De nieuwe bonuswet voor bankiers en verzekeraars is ook zoiets. Die wet komt erop neer dat zij een bonus van hooguit 20 procent van hun vaste jaarsalaris krijgen. Die wet zou eveneens per 1 januari zijn ingegaan.

Zou, ja. Dat is voorlopig uitgesteld.

Betreft het de portemonnee van bestuurders, dan gebeurt er iets fascinerends. Toen oud-Unilever-topman Morris Tabaksblat begin deze eeuw aan de code voor goed ondernemingsbestuur werkte, werd hij bijna gekruisigd door collega’s: laat onze salarissen met rust. Dat deed-ie niet. De code werd in 2004 ingevoerd.

De aanbevelingen worden in het algemeen prima opgevolgd. Behalve die over de beloning. Dat blijkt elk jaar uit onderzoek. En uit misstanden.

Elsevier 71ste jaargang, nummer 2, 10 januari

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.